23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 056-132747
Offentliggjort
19.03.2020
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Randers Kommune

Vindere

Valgt leverandør

(19.03.2020)
Mavitec Green Energy
Galileistraat 32
1704SE Heerhugowaard

Anskaffelse af anlæg til forbehandling af kildesorteret organisk dagrenovation (herefter kaldet KOD) til Randers Kommune


Randers Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Randers Kommune
CVR-nummer: 29189668
Postadresse: Laksetorvet
By: Randers
NUTS-kode: DK04
Postnummer: 8900
Land: Danmark
Kontaktperson: Per Tolstrup
E-mail: kontakt@tohv.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.randers.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://tender.konnect.dk/invite/663

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse vedrører anskaffelse af anlæg til forbehandling af kildesorteret organisk dagrenovation (herefter kaldet KOD) til Randers Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
42900000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ordregiver ønsker at etablere et anlæg til forbehandling af kildesorteret organisk dagrenovation, fra hus- holdninger og institutioner, placeret på Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, DK-8960 Randers SØ. Ordregiver ønsker at indgå kontrakt med én (1) leverandør på den udbudte leverance. Leverancen leveres som en "komplet fabriksny funktionel enhed", hvor leverandøren har det fulde funktionsansvar for den samlede leverance under hensyn til de specificerede grænseflader.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 7 867 265.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42900000
43411000
50530000
51500000
42990000
42000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, DK-8960 Randers SØ

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Projektering, levering, montering, idriftsættelse, afprøvning og dokumentation af den samlede leverance til et anlæg til forbehandling af kildesorteret dagrenovation, med de egenskaber, som følger af det samlede udbudsmateriale. Udbuddet omfatter endvidere 1 års servicekontrakt i forlængelse af udløbet af garantiperioden. Der stilles krav om anfordringsgarantier, garanti og bod. Ordregivers maksimale budget for den udbudte leverance er 12 mio. DKK ekskl. moms, inkl. omkostninger til eventuel etablering af ekstra strømforsyning men ekskl. driftsomkostninger til elforbrug og servicekontrakt.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tidsplan / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Ingen tilbud eller egnede tilbud/anmodninger om deltagelse i forbindelse med offentligt udbud
Forklaring:

 

Randers Kommune har ved gennemgangen af de indkomne tilbud konstateret, at samtlige tilbud er erklæret for uantagelige, hvilket betyder at ingen af tilbuddene lever op til kravene i udbudsmaterialet, og at alle tilbud derved skal erklæres uantagelige.

Udbudsloven giver mulighed for, at hvis ordregiver ikke modtager nogle tilbud som er forskriftsmæssige, kan ordregiver overgå til udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse, forudsat alle tilbudsgiverne under det forudgående offentlige udbud ikke er omfattet af de obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde samt opfylder de opstillede krav til egnethed, jf. udbudsloven § 61, stk. 1, nr. 2 samt § 61, stk. 4.

Randers Kommune vælger henset til tidspresset for at få projektet gennemført indenfor den stramme tidsplan at udnytte undtagelsesbestemmelsen vedr. udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. udbudsloven § 61, stk. 1., nr. 2.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 240-588491

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
16/03/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Mavitec Green Energy
CVR-nummer: NL820614993B01
Postadresse: Galileistraat 32
By: Heerhugowaard
NUTS-kode: NL
Postnummer: 1704SE
Land: Nederlandene
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 7 867 265.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Nærværende bekendtgørelse offentliggøres i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 4.

Bekendtgørelsen indrykkes alene med det formål at kunne etablere en klagefrist for kontrakttildelingen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3, jf. § 4, idet kontraktindgåelsen, som følge af, at kontrakten indgås p åbaggrund af udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse som ikke er omfattet af de ordinære klagefrister anført i lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Finder ikke anvendelse
By: Finder ikke anvendelse
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Underskrivelsen af kontrakten vil afvente afholdelsen af en 10-dages standstill periode. Standstill perioden vil blive beregnet fra datoen for offentliggørelse af nærværende bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Da Randers Kommune anvender proceduren i lov om Klagenævnet for Udbuds § 4, skal en klage over, at Randers Kommune har indgået kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Randers Kommune har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at Randers Kommune indgået kontrakten, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/03/2020

Send til en kollega

0.063