23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 041-097751
Offentliggjort
27.02.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

DFP A.m.b.a

Prækvalifikation af tilbudsgivere til "Udbud af fjernvarmemålere og fjernaflæsningssystem" - Skjern Fjernvarme


DFP A.m.b.a

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: DFP A.m.b.a
CVR-nummer: Dansk
Postadresse: Merkurvej 7
By: Kolding
NUTS-kode: DK041
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: DFP A.m.b.a.
E-mail: ha@dfp.dk
Telefon: +45 76308018

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://dfp.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Prækvalifikation af tilbudsgivere til "Udbud af fjernvarmemålere og fjernaflæsningssystem" - Skjern Fjernvarme

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09323000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Levering af ca. 3 300 elektroniske, batteridrevne fjernvarmemålere inkl. lækagemåler, design og etablering af system/netværk til hjemtagning af timeværdier fra målerne, levering og idriftsætning af datahåndteringssystem med brugerflade, analyseværktøjer samt udveksling af data med bygherrens administrative system i en hostet løsning.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09323000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

Skjern

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af ca. 3 300 elektroniske, batteridrevne fjernvarmemålere inkl. lækagemåler, design og etablering af system/netværk til hjemtagning af timeværdier fra målerne, levering og idriftsætning af datahåndteringssystem med brugerflade, analyseværktøjer samt udveksling af data med bygherrens administrative system i en hostet løsning.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tildelingskriterier fremgår af udbudsmaterialet / Vægtning: fremgår af udbudsmateriale
Pris - Vægtning: fremgår ef udbudsmateriale
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Beskrivelse fremgår af udbudsdokumenterne.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 141-348387
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Prækvalifikation af tilbudsgivere til "Udbud af fjernvarmemålere og fjernaflæsningssystem" - Skjern Fjernvarme

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
16/12/2019
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/02/2020

Send til en kollega

0.11