23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 039-093414
Offentliggjort
25.02.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
16.03.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/769481ab-9999-4111-b0ea-c31bc66b568e/homepage

Udbyder

AffaldVarme Aarhus Energi A/S

Levering af trykpartarbejder til Energiproduktion-AffaldsCenter Aarhus og Energiprodution-Biomassefyret Kraftvarmeværk (Ølstedvej, Lisbjerg)


AffaldVarme Aarhus Energi A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: AffaldVarme Aarhus Energi A/S
CVR-nummer: 40844260
Postadresse: Ølstedvej 20, Lisbjerg
By: Aarhus N
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8200
Land: Danmark
Kontaktperson: Vicki Hald Neergaard
E-mail: vhc@aarhus.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://affaldvarme.aarhus.dk/

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: AffaldVarme Aarhus Biomasse A/S
CVR-nummer: 30536142
Postadresse: Ølstedvej 20, Lisbjerg
By: Aarhus N
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8200
Land: Danmark
Kontaktperson: Vicki Hald Neergaard
E-mail: vhc@aarhus.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://bkvv.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/769481ab-9999-4111-b0ea-c31bc66b568e/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/769481ab-9999-4111-b0ea-c31bc66b568e/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/769481ab-9999-4111-b0ea-c31bc66b568e/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Levering af trykpartarbejder til Energiproduktion-AffaldsCenter Aarhus og Energiprodution-Biomassefyret Kraftvarmeværk (Ølstedvej, Lisbjerg)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører udførelse af trykpartarbejder (smede-/svejseopgaver med tilhørende wps mv.) for Energiproduktion-AffaldsCenter Aarhus (herefter benævnt: ”Energiproduktion-ACA”) og Energiproduktion-Biomassefyret Kraftvarmeværk (herefter benævnt: ”Energiproduktion-BKVV”).

Udbuddet vedrører udførelse af trykpartsarbejder i forbindelse med løbende reparation og vedligehold, typisk i forbindelse med revisioner og ved havarier.

Udførelse af trykpartsarbejder i forbindelse med renovering/nyanlæg er således ikke en del af den udbudte opgave.

Udbuddet omfatter såvel planlagte som akutte opgaver, herunder udkald udenfor normal arbejdstid.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Trykpartsarbejder for/på Energiproduktion-ACA (AffaldVarme Aarhus Energi A/S, CVR-nr.: 40844260)

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50500000
50510000
50530000
71550000
45251000
45252000
45259000
45250000
50000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Trykpartsarbejder for/på Energiproduktion-ACA (AffaldVarme Aarhus Energi A/S, CVR-nr.: 40844260).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Udførelse af arbejdet / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2020
Slut: 31/05/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Energiproduktion-ACA kan forlænge aftalen helt eller delvist og ad flere omgange i op til 72 måneder (6 år) på uændrede vilkår.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udbyder prækvalificerer på baggrund af ovenstående udelukkelsesgrunde og egnethedskriterier.

Såfremt der er flere ansøgere/leverandører, end det antal der kan prækvalificeres pr. delaftale, der ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskravene til egnethed, prækvalificeres de ansøgere/leverandører, der på baggrund af de adspurgte informationer i afsnit 2.3.2 ”Teknisk og/eller faglig kapacitet” (referencer) vurderes mest egnede (ift. de anførte referencers kvalitative indhold, herunder referencernes sammenlignelighed med den udbudte opgave iht. delaftale 1 hhv. delaftale 2).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Trykpartsarbejder for/på Energiproduktion-BKVV (AffaldVarme Aarhus Biomasse A/S, CVR-nr.: 30536142).

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50000000
50500000
50510000
50530000
71550000
45251000
45250000
45252000
45259000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Trykpartsarbejder for/på Energiproduktion-BKVV (AffaldVarme Aarhus Biomasse A/S, CVR-nr.: 30536142).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Udførelse af arbejdet / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2020
Slut: 31/05/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Energiproduktion-BKVV kan forlænge aftalen helt eller delvist og ad flere omgange i op til 72 måneder (6 år) på uændrede vilkår.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udbyder prækvalificerer på baggrund af ovenstående udelukkelsesgrunde og egnethedskriterier.

Såfremt der er flere ansøgere/leverandører, end det antal der kan prækvalificeres pr. delaftale, der ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskravene til egnethed, prækvalificeres de ansøgere/leverandører, der på baggrund af de adspurgte informationer i afsnit 2.3.2 ”Teknisk og/eller faglig kapacitet” (referencer) vurderes mest egnede (ift. de anførte referencers kvalitative indhold, herunder referencernes sammenlignelighed med den udbudte opgave iht. delaftale 1 hhv. delaftale 2).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes i ESPD angive nøgletallene "omsætning" og "egenkapital" for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Mindstekrav: Udbyder accepterer kun ansøgning fra leverandører, som:

- Har en omsætning på minimum 15 000 000 DKK ekskl. moms pr. år i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

- Har en egenkapital på minimum 5 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i ESPD angive referencer for de betydeligste lignende opgaver inden for de seneste 3 år forud for ansøgningsfristen.

Der skal angives minimum 3 og maksimalt 5 referencer. Såfremt ansøger fremsender mere end 5 referencer, vurderer udbyder kun på de første 5 referencer angivet i ESPD.

Med ”lignende opgaver” menes udførelse af trykpartsarbejder (smede-/svejseopgaver med tilhørende wps mv.) for komplekse industribygninger i stil med de anlæg, der er omfattet af udbuddet.

Referencelisten bør for hver reference som minimum indeholde følgende oplysninger:

- Navn på ordregiver/kunde og kontaktperson hos ordregiver/kunde,

- Kort og præcis opgavebeskrivelse, herunder angivelse af:

- Hvilke typer af opgaver, der er/var indeholdt i referenceopgaven og ift. hvilken type af anlæg,

- Om der er/var tale om en enkeltstående leverance eller en løbende leverance,

- Hvor mange udførende medarbejdere, der er/var knyttet til referenceopgaven.

- Udførelsesperiode,

- Kontraktsum.

Referencerne må ikke være mere end 3 år gamle (regnet fra fristen for at søge om prækvalifikation. Kun referencer for færdiggjorte og afsluttede opgaver/projekter eller dele af opgaver/projekter, der dokumenterbart er udført eller afsluttet, vil indgå i evalueringen.

Ved vurderingen af referencerne vil der blive lagt særlig vægt på, at leverandøren dokumenterer erfaring med udførelse af trykpartsarbejder (smede-/svejseopgaver med tilhørende wps mv.) i et løbende aftaleforhold ift. komplekse industribygninger i stil med de lokaliteter (energiproducerende anlæg, affaldscenter), der er omfattet af udbuddet.

Udbyder vil i forbindelse med evalueringen forbeholde sig ret til at følge op på de anførte referencer via den oplyste kontaktperson.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at ansøgeren/leverandøren har 3 lignende referencer.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Rammeaftalen/-erne indeholder ikke krav om sikkerhedsstillelse.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Er oplyst i udbudsmaterialet, jf. afsnit 8 i bilag 3, "Udkast til rammeaftale(r)").

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Der stilles ingen krav til retlig form:

(a) såfremt konsortium, jf. afsnit 2.5.6. i udbudsbetingelserne,

(b) såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, jf. afsnit 2.5.7. i udbudsbetingelserne, og

(c) såfremt brug af underentreprenør(er/-leverandør(er)), jf. afsnit 2.5.8. i udbudsbetingelserne.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Rammeaftalen/-erne indeholder følgende sociale klausuler: klausul vedr. arbejdsvilkår, uddannelsesklausul samt klausul om menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/03/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 24/03/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde iht. dansk ret gælder også følgende øvrige udelukkelsesgrunde:

- Har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område,

- Er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling,

- Ordregiver kan påvise, der i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgers integritet,

- Ordregiver har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning,

- Ordregiver kan påvise, der væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt,

- Ordregiver kan påvise, der uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregivers beslutningsproces, hvis ansøger har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøger groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger.

Til dokumentation for overholdelse af kravene ift. udelukkelsesgrunde skal ansøger/tilbudsgiver, når udbyder anmoder herom, fremlægge følgende:

- en serviceattest (inkl. Politiets logo) der er maksimum 12 måneder gammel. Såfremt ansøgningen er afgivet fra ansøgere/tilbudsgivere/leverandører, der er udenlandske og hjemmehørende i EU, indhentes der dokumentation i henhold til E-Certis. Såfremt ansøgningen er afgivet fra ansøgere/tilbudsgivere/leverandører, der er udenlandske og ikke hjemmehørende i EU, anvendes fremgangsmåden i udbudslovens § 153.

Til dokumentation for overholdelse af mindstekravene til egnethed skal ansøger/tilbudsgiver, når udbyder anmoder herom, fremlægge følgende:

- Dokumentation ift. økonomisk og finansiel formåen: Ansøgers/tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtigt i det land, hvor ansøger/tilbudsgiver er etableret. Ansøger/tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som udbyder vurderer passende, hvis ansøgeren/tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som udbyder forlanger,

- Dokumentation ift. teknisk og/eller faglig kapacitet: Referencelisten fra ESPD betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne. Udbyder forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1;

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt;

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/02/2020

Send til en kollega

0.126