23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 036-085470
Offentliggjort
20.02.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen

Tømning af rendestensbrønde, Aalborg Kommune 2020 - 2023


Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen
CVR-nummer: Dansk
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK050
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen
E-mail: lise.gansted-mortensen@aalborg.dk
Telefon: +45 99312388

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aalborg.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.aalborg.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Agentur/kontor på regionalt eller lokalt plan
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Tømning af rendestensbrønde, Aalborg Kommune 2020 - 2023

Sagsnr.: 2019-0900531
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90640000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Opgaven omfatter tømning af rendestensbrønde, sandfangsbrønde og spuling af rørunderføringer i Aalborg Kommune 2020 – 2023 med følgende hovedmængder:

— Ordinær tømning af ca. 52 000 rendestensbrønde i Aalborg Kommune. Opgaven forventes at have et årligt omfang på ca. 35 000 brønde,

— Ekstra tømninger af rendestensbrønde, sandfangs- og pumpebrønde, kuppelriste og aquadræn samt spuling af rørunderføringer. Opgaven forventes at have et årligt omfang på ca. 100 opgaver.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 4 559 550.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aalborg Kommune, by- og landskabsforvaltningen, trafik og veje udbyder entreprisen tømning af rendestensbrønde, Aalborg Kommune 2020 - 2023.

Opgaven udbydes som en tjenesteydelse i offentligt udbud i henhold til ”Udbudsloven, lov nr. 1564 af 15.12.2015” (EU-udbud). Det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeres på baggrund af tildelingskriteriet ”Laveste pris”.

Udbudsbekendtgørelse er tirsdag den 17.12.2019 afsendt til offentliggørelse i EU-Tidende via udbudsplatformen TrueTender.

Udbudsgrundlaget er ligeledes tilgængeligt på TrueTender, hvor interesserede tilbudsgivere ligeledes skal holde sig orienterede om eventuelle suppleringer/ ændringer til udbudsmaterialet.

Tilbud afgives elektronisk ved upload på TrueTender senest tirsdag den 28.1.2020 kl. 12:00.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på 1 års forlængelse.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 245-603138
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
12/02/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Leif M. Jensen A/S
CVR-nummer: 42078514
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK050
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 559 550.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 25
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

11.3.2020

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 25
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/02/2020

Send til en kollega

0.062