23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 091-163608
Offentliggjort
12.05.2015
Udbudstype
Andre

Udbyder

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Vindere

Vinder:

(12.05.2015)
Energi Danmark A/S
Hedeager 5
8200 Aarhus N

Aftale om køb af elektricitet


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Denne bekendtgørelse er omfattet af: Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
DK
Arsenalvej 55
Kontaktpunkt(er): Fuldmægtig Mia Westerberg og fuldmægtig Anne Sofie Muchitsch
9800 Hjørring
DANMARK
Telefon: +45 72315420
Mailadresse: fes-udb06@mil.dk og fes-udb07@mil.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: http://www.forsvaret.dk/fes

I.2) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3) Hovedaktivitet
Forsvar
1.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Betegnelse for kontrakten
Aftale om køb af elektricitet.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Indkøb

NUTS-kode DK

II.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Aftale om køb af elektricitet i 2016-2018 købt på Nord Pool Spot gennem Energi Danmark A/S.
II.1.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

09310000

II.6) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.2) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (jf. del 2 i bilag D1, D2 eller D3)
Begrundelse for anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende i henhold til direktiv 2004/18/EF
Der er tale om varer, der noteres og købes på en varebørs: ja
I henhold til udbudsdirektivets art. 31, stk. 2, litra c., kan ordregiver anvende udbud med forhandling udenforudgående udbudsbekendtgørelse for så vidt angår varekøbskontrakter, når der er tale om varer der noteresog købes på en varebørs. Ordregiver kan derfor indgå aftale med Energi Danmark A/S uden forudgåendeudbudsbekendtgørelse, idet Energi Danmark A/S køber elektriciteten direkte på den nordiske elbørs, Nord Pool Spot.
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed / ordregiveren
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Del V: Kontrakttildeling

V.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
V.2) Oplysninger om tilbud
V.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Energi Danmark A/S
Hedeager 5
8200 N
DANMARK

V.4) Oplysninger om kontraktens værdi
V.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om EU-midler
VI.2) Yderligere oplysninger:
VI.3) Klageprocedurer
VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
VI.3.2) Indgivelse af klager
VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
7.5.2015

Send til en kollega

0.062