23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 033-077948
Offentliggjort
17.02.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Rudersdal Kommune

Udbud af rengøringsydelser


Rudersdal Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rudersdal Kommune
CVR-nummer: 29188378
Postadresse: Øverødvej 2
By: Holte
NUTS-kode: DK013
Postnummer: 2840
Land: Danmark
Kontaktperson: Bente Andersen
E-mail: BENA@rudersdal.dk
Telefon: +45 72682825

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/28600c75-7977-4f84-871f-e801fa130a71/homepage

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Bofælleskab Birkerød Parkvej 18
CVR-nummer: 29188378
Postadresse: Birkerød Parkvej 18
By: Birkerød
NUTS-kode: DK013
Postnummer: 3460
Land: Danmark
Kontaktperson: Bente Andersen
E-mail: BENA@rudersdal.dk
Telefon: +45 72682825

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rudersdal.dk/indhold/bofaellesskab-birkerod-parkvej-18

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Botilbud Ebberød
CVR-nummer: 29188378
Postadresse: Biskop Svanes Vej 6-8
By: Birkerød
NUTS-kode: DK013
Postnummer: 3460
Land: Danmark
Kontaktperson: Bente Andersen
E-mail: BENA@rudersdal.dk
Telefon: +45 72682825

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rudersdal.dk/indhold/botilbud-ebberod

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Boligerne Dronninggårds Allé 24-26
CVR-nummer: 29188378
Postadresse: Dronninggårds Allé 24 - 26
By: Holte
NUTS-kode: DK013
Postnummer: 2840
Land: Danmark
Kontaktperson: Bente Andersen
E-mail: BENA@rudersdal.dk
Telefon: +45 72682825

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rudersdal.dk/indhold/boligerne-dronninggards-alle-24-26

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Børnehuset Fredsholm
CVR-nummer: 29188378
Postadresse: Bistrup Byvej 18
By: Birkerød
NUTS-kode: DK013
Postnummer: 3460
Land: Danmark
Kontaktperson: Bente Andersen
E-mail: BENA@rudersdal.dk
Telefon: +45 72682825

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rudersdal.dk/fredsholm

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Dag- og Botilbud Gefion
CVR-nummer: 29188378
Postadresse: Karpevænget 1 A-D
By: Birkerød
NUTS-kode: DK013
Postnummer: 3460
Land: Danmark
Kontaktperson: Bente Andersen
E-mail: BENA@rudersdal.dk
Telefon: +45 72682825

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rudersdal.dk/indhold/botilbud-gefion

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lions Park Birkerød
CVR-nummer: 29188378
Postadresse: Bregnerødvej 87
By: Birkerød
NUTS-kode: DK013
Postnummer: 3460
Land: Danmark
Kontaktperson: Bente Andersen
E-mail: BENA@rudersdal.dk
Telefon: +45 72682825

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rudersdal.dk/indhold/lions-park-birkerod

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Børnehuset Skovstjernen
CVR-nummer: 29188378
Postadresse: Dr. Neergaardsvej 11
By: Hørsholm
NUTS-kode: DK013
Postnummer: 2970
Land: Danmark
Kontaktperson: Bente Andersen
E-mail: BENA@rudersdal.dk
Telefon: +45 72682825

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rudersdal.dk/indhold/bornehuset-skovstjernen

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rengøringsydelser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den udbudte kontrakt omfatter daglig rengøring i Rudersdal Kommune.

Kontrakten omfatter tilsammen 53 individuelle lokaliteter for denne aftale, bl.a. skoler, SFOer, daginstitutioner, administrationsbygninger, biblioteker, kulturhuse, idrætshaller, specialinstitutioner, tandklinikker og plejecentre.

Ordregiver indgår kontrakten på egne vegne og på vegne af de selvejende institutioner, som ordregiver har driftsoverenskomster med. Kontrakten kan således anvendes af både ordregiver og de ikke selvstændige juridiske enheder, ordregiver har aftaler med.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 124 500 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90919000
90919300
90900000
90910000
90911100
90911200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen omfatter tilsammen 53 individuelle lokaliteter, bl.a. skoler, SFOer, daginstitutioner, administrationsbygninger, biblioteker, kulturhuse, idrætshaller, special institutioner, tandklinikker og plejecentre.

Kontrakten er udbudt som en omvendt licitation. Dette betyder, at ordregiveren ikke vil evaluere direkte på baggrund af tilbudsgivernes prissætning af opgaven, men at ordregiveren i stedet fra start har beskrevet den økonomi, der vil blive betalt for udførelsen af de udbudte ydelser, hvorfor konkurrencen består i at finde den tilbudsgiver, som kan tilbyde den bedste ydelse inden for dette økonomiske råderum.

Ordregiver skal gøre opmærksom på, at der i kontraktperioden kan ske ændringer i ordregivers bygningsmasse, ligesom administrative eller politiske beslutninger o. lign. kan påvirke den rengøringsindsats, som leverandøren skal præstere for den fastsatte pris.

Den under pkt. II.1.7) anførte værdi er baseret på den maksimale kontraktperiode på 6 år og en forventet årlig ydelse på ca. 20 750 000 DKK.

Det bemærkes, at vinderen af aftalen ikke vil være berettiget til at deltage i det kommende udbud af rengøring på øvrige institutioner i kommunen til en anslået årlig værdi på 21 000 000 DKK.

Ordregiver ønsker af hensyn til forsyningssikkerheden ikke, at opgaven i det kommende udbud og opgaven i den her udbudte aftale skal varetages af samme leverandør.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetsbesvarelsen / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optioner er beskrevet i del VI.3 Yderligere oplysninger.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der henvises for god ordens skyld til pkt. II.2.4) og ordregivers beslutning om, at vinderen af denne aftale ikke vil være berettiget til at deltage i det kommende udbud af rengøring på øvrige institutioner i kommunen til en anslået årlig værdi på 21 000 000 DKK.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 128-313447
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
12/02/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: KN Rengøring I/S
CVR-nummer: 33003242
Postadresse: Immerkær 50
By: Hvidovre
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2650
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: KN Rengøring
CVR-nummer: 19732584
Postadresse: Klokkestøberivej 7
By: Pandrup
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9490
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 124 500 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 124 500 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Oplysninger om optioner:

1) Option: Ordregiveren kan ændre antallet af rengøringsdage for en, flere eller alle lokaliteter med tilhørende reduktion/udvidelse af vederlaget pr. år divideret med det udbudte antal rengøringsdage;

2) Option: Ved ændring af bygningsmassen kan ordregiveren tilkøbe rengøringsydelser til de nye lokaliteter, ligesom lokaliteter kan fragå og bygningsmassen derved formindskes. Mekanismen for ændring af bygningsmassen er nærmere beskrevet i kontrakten;

3) Option: Ordregiveren kan tilkøbe en eller flere ekstraydelser på timebasis på baggrund af de i tilbudslisten beskrevne ekstraydelser og udbudssummer;

4) Option: Ordregiveren kan forlænge kontrakten med op til 2 x 12 måneder. Den maximale varighed af kontrakten er 6 år;

5) Option: Tilbudslisten omfatter rengøring hos visse selvejende institutioner, hvis tilslutning til aftalen er frivillig. Disse institutioner er markeret som option.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud LBK nr. 593 af 2.6.2016 gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

— Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/02/2020

Send til en kollega

0.093