23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 020-044650
Offentliggjort
29.01.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Bornholms Affaldsbehandling

Indsamling af dagrenovation, returpapir, batterier og småt el-skrot på Bornholm


Bornholms Affaldsbehandling

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Bornholms Affaldsbehandling
CVR-nummer: 26696348
Postadresse: Almegårdsvej 8
By: Rønne
NUTS-kode: DK014
Postnummer: 3700
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Larsen
E-mail: hl@bofa.dk
Telefon: +45 56925513

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4cf22633-6639-4aa9-ac6f-2174980ec445/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indsamling af dagrenovation, returpapir, batterier og småt el-skrot på Bornholm

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Bornholms Affaldsbehandling har gennemført udbud af kontrakt om indsamling affald på Bornholm. Indsamlingen omfatter:

- dagrenovation fra helårs- og sommerhusstande,

- returpapir fra helårs- og sommerhusstande,

- brugte batterier og småt el-skrot fra helårshusstande og sommerhusstande, der får afhentet dagrenovation,

- dagrenovation eller dagrenovationslignende affald fra virksomheder.

Kontrakten har en varighed på 11-måneder med ikrafttræden den 1.2.2020. Bornholms Affaldsbehandling har option på at forlænge kontrakten i op til 1 år.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 29 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK014
Hovedudførelsessted:

Bornholm

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Bornholms Affaldsbehandling har gennemført udbud af kontrakt om indsamling affald på Bornholm. Indsamlingen omfatter:

- dagrenovation fra helårs- og sommerhusstande,

- returpapir fra helårs- og sommerhusstande,

- brugte batterier og småt el-skrot fra helårshusstande og sommerhusstande, der får afhentet dagrenovation,

- dagrenovation eller dagrenovationslignende affald fra virksomheder.

Kontrakten har en varighed på 11-måneder med ikrafttræden den 1.2.2020. Bornholms Affaldsbehandling har option på at forlænge kontrakten i op til 1 år.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Miljøforhold ved transportdelen / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Uddannnelse og arbejdsmiljø / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 70
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Bornholms Affaldsbehandling kan forlænge kontrakten i op til 1 år.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 198-481313
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
23/01/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Fugato A/S
CVR-nummer: 15915285
Postadresse: Kannikegårdsvej 15, Bodilsker
By: Nexø
NUTS-kode: DK014
Postnummer: 3730
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 29 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 29 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udelukkelsesgrundene angivet i udbudslovens § 135, stk. 1-3, § 136 samt § 137, stk. 1, nr. 1-6 fandt anvendelse under udbuddet.

Forud for sin tildelingsbeslutning har Bofa indhentet dokumentation for de oplysninger, der er angivet i ESPD fra den tilbudsgiver, som er tildelt kontrakten, jf. del V ovenfor. Dokumentationen bekræftede, at tilbudsgiveren opfyldte de fastsatte minimumskrav til egnethed og at tilbudsgiveren ikke var omfattet af udelukkelsesgrunde.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være tildelt kontrakten skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 45 dage fra dagen efter, at denne bekendtgørelse om indgået kontrakt er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/01/2020

Send til en kollega

0.11