23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
21.01.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
17.02.2020 Kl. 10:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b4beae01-e212-41dc-bd1c-4129b77e75cc/homepage

Udbyder

I/S Amager Ressourcecenter

Sandblæsning og sprængning på Amager Bakke anlægget


I/S Amager Ressourcecenter

Opgavebeskrivelse Udbuddet omfatter udførelse af sandblæsning og sprængning som en del af vedligeholdelse af I/S Amager Ressourcecenters (i det følgende benævnt ARC) energianlæg Amager Bakke.

Leverandøren skal tilbyde følgende ydelser:

Sandblæsning:
• Sandblæsning af rørvægge i kedel (f.eks. fyrrum, tomme træk, fordamper, economisere, overhedere), herunder også inconelbelagte overflader
• Sandblæsning af gaskanaler
• Sandblæsning af elektrofiltre samt tragte
• Sandblæsning af tanke af forskelligt materiale, bl.a. glasfiber og stål
• Rensning af anlægskomponenter ved blæsning

Sprængning:
• Sikkerhedssprængning / rensningssprængning, eksempelvis for fjernelse af fastbrændt materiale i kedlens 1-4 træk.
• Løssprængning af fastgroet materiale (primært slagge) f.eks. på rist, i tragte og i slaggepushere.

Håndtering og bortskaffelse af materiale.

Leverandøren kan i aftaleperioden i varierende omfang blive tilkaldt, for at udføre en række ekstra ydelser.

Eksempler på ekstra ydelser:
1. Blæserensning af overflader som beton, konstruktionsstål, tanke m.m.
2. Korrosionsbeskyttelse og overfladebehandling af beton, konstruktionsstål, tanke m.m.
3. Rensning af ventilationsanlæg
4. Rensning af anlægskomponenter
Ovenstående liste er ikke udtømmende.
Annonceret 21. januar 2020 10:45:00 CET
Deadline 17. februar 2020 10:00:00 CET
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Tjenesteydelser
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
CPV kode 50531100, 45452100, 50514100, 45111214
Myndighedstype Andet

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmateriale https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b4beae01-e212-41dc-bd1c-4129b77e75cc/homepage

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier Der anvendes følgende underkriterier og vægtning:

• Pris (25%)
• Responstid (15%)
• Miljø og arbejdsmiljø (25%)
• Dokumenteret erfaring (20%)
• Kvalitet af materiel og udstyr (15%)
Udvælgelseskriterier Det er et mindstekrav, at tilbudsgiveren har haft en positiv egenkapital i minimum 2 af de seneste 3 reviderede regnskabsår.

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har en gældende erhvervs- og produktansvars-forsikring.

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver kan stille en anfordringsgaranti på 220.000 dkk kr.

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiveren inden for de seneste 2 år har gennemført mindst 5 sammenlignelige referencer.

En reference anses for sammenlignelig, når opgaven vedrører sandblæsningsopgaver og sprængningsopgaver på affalds og kraftvarmeanlæg. Referencerne skal doku-mentere procesforståelse og kraftværksforståelse, og referencerne skal dokumentere erfaring fra mere end ét affalds- og kraftvarmeanlæg.

Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har et nedskrevet, gældende og implementeret miljø- og arbejdsmiljøstyringssystem/-procedure.

Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har et nedskrevet, gældende og implementeret kvalitetsstyringssystem/kvalitetsstyringsprocedure.

Udelukkelsesgrunde: Alle de i udbudslovens § 135, stk. 1-3, nævnte udelukkelsesgrunde finder anvendelse.

Kontaktperson

Navn Aisha Amjad
Telefon +45 21226470
E-mail aia@a-r-c.dk

Ordregiver

Navn I/S Amager Ressourcecenter
Adresse Vindmøllevej 6
2300 København S
DK
Telefon +45 32689300
E-mail arc@a-r-c.dk
WWW www.a-r-c.dk

Send til en kollega

0.063