23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 014-029107
Offentliggjort
21.01.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

DGI Byen

Udbud af totalrådgivning i forbindelse med renoveringen af DGI Byens Vandkulturhus


DGI Byen

2020/S 014-029107

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:


Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: DGI Byen
National registration number: 19476502
Postal address: Tietgensgade 65
Town: København V
NUTS code: DK011
Postal code: 1704
Country: Denmark
Contact person: Jesper Rosholt Bremholm
E-mail: jrb@dgi-byen.dk

Internet address(es):

Main address: https://www.dgi-byen.dk/

I.2)Information about joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Selvejende institution
I.5)Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

 

Udbud af totalrådgivning i forbindelse med renoveringen af DGI Byens Vandkulturhus

 

II.1.2)Main CPV code
71000000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

 

Udbuddet omfatter indgåelse af aftale om totalrådgivning i forbindelse med renoveringen af DGI Byens Vandkulturhus, idrætsfoyer og tag. Totalrådgiveren skal varetage DGI Byens interesser og bistå DGI Byen igennem alle faser af renoveringen. Totalrådgiverens ydelser omfatter således bl.a. projektledelse, udfærdigelse af byggeprogram, gennemførelse af udbud af renoveringsarbejderne, byggeledelse, herunder udarbejdelse af specificeret byggeregnskab, fagtilsyn samt bistand til DGI Byen ved aflevering, 1-års gennemgang og opfølgning på udbedring af eventuelle konstaterede mangler ved renoveringsarbejderne.

Totalrådgiveren forventes at påbegynde sit arbejde umiddelbart efter kontraktindgåelsen. Dette skyldes, at totalrådgiveren skal have gennemført udbuddet af de arbejder, der skal udføres under renoveringen, således at renoveringen heraf kan igangsættes den 1.7.2020, hvor det vil være til mindst mulig gene for Vandkulturhusets brugere.

 

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 10.00 DKK
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
71000000
71500000
71520000
71530000
71540000
71541000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK011
Main site or place of performance:

 

København V

 

II.2.4)Description of the procurement:

 

Udbuddet omfatter indgåelse af aftale om totalrådgivning i forbindelse med renoveringen af DGI Byens Vandkulturhus, idrætsfoyer og tag. Totalrådgiveren skal varetage DGI Byens interesser og bistå DGI Byen igennem alle faser af renoveringen. Totalrådgiverens ydelser omfatter således bl.a. projektledelse, udfærdigelse af byggeprogram, gennemførelse af udbud af renoveringsarbejderne, byggeledelse, herunder udarbejdelse af specificeret byggeregnskab, fagtilsyn samt bistand til DGI Byen ved aflevering, 1-års gennemgang og opfølgning på udbedring af eventuelle konstaterede mangler ved renoveringsarbejderne. Ydelserne skal udføres i overensstemmelse med ydelsesbeskrivelse for byggeri og planlægning, 2012.

Totalrådgiveren forventes at påbegynde sit arbejde umiddelbart efter kontraktindgåelsen. Dette skyldes, at totalrådgiveren skal have gennemført udbuddet af de arbejder, der skal udføres under renoveringen, således at renoveringen heraf kan igangsættes den 1.7.2020, hvor det vil være til mindst mulig gene for Vandkulturhusets brugere.

Tilbud skal afgives på grundlag af vedlagte udkast til totalrådgiveraftale. Forbehold accepteres ikke og vil i givet fald indebære, at tilbuddet afvises.

 

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Tilgang til opgaven og tidsplan / Weighting: 35
Quality criterion - Name: Projektorganisation og CV'er på nøglepersoner / Weighting: 25
Price - Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 200-486328
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

 

Udbud af totalrådgivning i forbindelse med renoveringen af DGI-byens Vandkulturhus

 

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
02/01/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Rambøll A/S
Postal address: Hannemanns Alle 53
Town: København S
NUTS code: DK011
Postal code: 2300
Country: Denmark
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 10.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405708

Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000

Internet address: http://www.kfst.dk

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/01/2020

Send til en kollega

0.046