23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 085-152433
Offentliggjort
04.05.2015
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Bestilling af materiale

Addresse
Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen
Odense Slot, Nørregade 36-38, Indgang P, Postboks 740
Att: Jane Christine Willander
5000 Odense C
Telefon: +45 66131372
Mailadresse: jacw@odense.dk

http://www.odense.dk/topmenu/erhverv/udbud/aktuelle%20udbud

Udbyder

Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen

Gaderenhold i Odense 2016


Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen

Vejledende forhåndsmeddelelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen
Odense Slot, Nørregade 36-38, Indgang P, Postboks 740
Att: Jane Christine Willander
5000 Odense C
DANMARK
Telefon: +45 66131372
Mailadresse: jacw@odense.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: www.odense.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://www.odense.dk/topmenu/erhverv/udbud/aktuelle%20udbud

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II.B: Kontraktens genstand (Varer eller tjenesteydelser)

II.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Gaderenhold i Odense 2016.
II.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 16: Kloakering og affaldsbortskaffelse; rensning og lignende tjenesteydelser
Odense Kommune.

NUTS-kode DK031

II.3) Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4) Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Fejning og renhold af fodgængerarealer, inkl. tømning af affaldsbeholdere i Odense Centrum samt fejning og renhold af vejarealer i hele Odense Kommune.
Enten anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 35 000 000 og 40 000 000 DKK

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90610000

II.6) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
21.8.2015
II.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8) Yderligere oplysninger:
Der kan påregnes virksomhedsoverdragelse af nuværende entreprenørs medarbejdere.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) Oplysning om reserverede kontrakter

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2) Yderligere oplysninger:
Kontraktens varighed forventes at være 48 måneder med mulighed for yderligere forlængelse.
VI.3) Oplysninger om den generelle lovramme
Relevante statslige internetadresser, hvor der kan fås oplysninger

Skattelovgivning http://www.skat.dk

Miljøbeskyttelseslovgivning http://www.mst.dk

Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsvilkår http://www.at.dk

VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29.4.2015

Send til en kollega

0.047