23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 244-600439
Offentliggjort
18.12.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/629

Anmodning om deltagelse

Til
23.01.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://tender.konnect.dk/invite/629

Udbyder

Favrskov Forsyning A/S

Vedligeholdelse af grønne områder


Favrskov Forsyning A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Favrskov Forsyning A/S
CVR-nummer: 32939384
Postadresse: Torvegade 7
By: Hammel
NUTS-kode: DK04
Postnummer: 8450
Land: Danmark
Kontaktperson: Trine Bech Fruergaard
E-mail: tfr@shared.dk
Telefon: +45 89471402

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://tender.konnect.dk/invite/629

Internetadresse for køberprofilen: www.favrskovforsyning.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/629
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/629
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Vedligeholdelse af grønne områder

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
77310000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S udbyder, som begrænset udbud, vedligehold af forsyningens regnvandsbassiner, pumpestationer, renseanlæg, genbrugspladser og Feltengård i Favrskov Kommune. Udbuddet omfatter følgende:

- Slåning af arealer på regnvandsbassiner, pumpestationer og renseanlæg ejet af ordregiver,

- Slåning af arealer på Feltengård,

- Friholdelse af ukrudt ved renseanlæg ejet af Favrskov Spildevand,

- Fejning af og friholdelse for ukrudt ved bundrender i regnvandsbassiner ejet af ordregiver,

- Fejning af og friholdelse for ukrudt ved fortovsarealer ved anlæg ejet af ordregiver,

- Klippe hæk og luge bede ved anlæg ejet af ordregiver,

- Slåning af arealer på genbrugspladser ejet af Favrskov Affald A/S,

- Klippe hæk/buske ejet af Favrskov Affald A/S,

- Fejning af og friholdelse for ukrudt på arealer ejet af Favrskov Affald A/S.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77310000
77312000
77314000
77314100
77340000
77341000
77342000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Favrskov Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S udbyder, som begrænset udbud, vedligehold af forsyningens regnvandsbassiner, pumpestationer, renseanlæg, genbrugspladser og Feltengård i Favrskov Kommune. Udbuddet omfatter følgende:

- Slåning af arealer på regnvandsbassiner, pumpestationer og renseanlæg ejet af ordregiver,

- Slåning af arealer på Feltengård,

- Friholdelse af ukrudt ved renseanlæg ejet af Favrskov Spildevand,

- Fejning af og friholdelse for ukrudt ved bundrender i regnvandsbassiner ejet af ordregiver,

- Fejning af og friholdelse for ukrudt ved fortovsarealer ved anlæg ejet af ordregiver,

- Klippe hæk og luge bede ved anlæg ejet af ordregiver,

- Slåning af arealer på genbrugspladser ejet af Favrskov Affald A/S,

- Klippe hæk/buske ejet af Favrskov Affald A/S,

- Fejning af og friholdelse for ukrudt på arealer ejet af Favrskov Affald A/S.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2020
Slut: 30/04/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Der vil være option på forlængelse af aftalen. Ordregiver kan således forlænge aftalen med op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår, således at aftalen maksimalt løber frem til den 30.4.2024.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis mere end 3 ansøgere opfylder egnethedskriterierne beskrevet ovenfor, udvælger ordregiver de 3 ansøgere, der vurderes til at have de bedste og mest relevante referencer, de bedste og mest egnede medarbejdere ift. den udbudte opgave ud fra de vedlagte CV’er, samt den bedste beskrivelse af ansøgerens kvalitetssikringssystem. I udvælgelsen lægges der hovedsageligt vægt på slåning af arealer på regnvandsbassiner, pumpestationer og renseanlæg ejet af Favrskov Spildevand A/S. Der lægges ligeledes vægt på tidspunktet for referencens udførelse. Disse 3 udvalgte ansøgere, vil blive opfordret til at afgive bud. Disse 3 udvalgte ansøgere, vil blive opfordret til at afgive bud på opgaven.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Specifik årsomsætning: En årlig omsætning på min. 2 000 000 DKK i 2 ud af de 3 seneste regnskabsår. Den årlige omsætning skal være på baggrund af lignende opgaver.

- Finansielle nøgletal: Ansøger skal have haft et positivt resultat i 2 af de seneste 3 regnskabsår,

- Egenkapital: Positiv egenkapital i 2 af de seneste 3 regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at ansøger har mindst 1 relevant reference fra lignende opgaver.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal derfor vedlægge:

- Referenceliste på tilsvarende opgaver, som ansøger og ansøgers eventuelle underleverandører har udført inden for de seneste 3 år.

Til referencerne oplyses:

- Ordregiver og kontaktperson ved denne,

- Tidspunktet for udførelsen af referencen,

- Kort beskrivelse af opgaven samt opgavens omfang,

- Der skal medsendes CV’er på ledende personale. Af CV’erne skal det fremgå hvilke opgaver de(n) ledende medarbejderne tidligere har løst, deres uddannelse og kompetencer, samt hvilke opgaver de(n) ledende medarbejdere skal løse i forbindelse med opgavetildelingen,

- Ordregiver vil minimum se CV’er på én kontaktperson (driftsleder) for aftalen. Den angivne driftsleder bliver kontaktperson aftalen under aftalens udførelse.

Ordregiver gør opmærksom på, at de medarbejdere, der bliver synliggjort i tilbuddet, bliver anset som nøglemedarbejdere, jf. udkast til kontrakt afsnit 24.2, nøglepersoner, der vil her blive lagt vægt på faglige kompetencer, omfanget af erfaring, samt at erfaringen er med udførsel af lignende arbejde,

- Beskrivelse af ansøgers kvalitetssikringssystem. Ansøger opfordres til at begrænse sin beskrivelse af kvalitetssikringssystemet til kun at omfatte det mest relevante i forhold til den udbudte opgave. Her indgår kun maksimalt 5 sider i udvælgelsen.

Her vægter det positivt såfremt virksomheden udøver egenkontrol, og at beskrivelsen indeholder en beskrivelse af hvorledes dette foretages. Det vægter ligeledes positivt, såfremt beskrivelsen indeholder en beskrivelse af hvorledes der sker udfyldelse og indsendelse af kontrolskema. Såfremt Ansøger er ISO-certificeret, kan udvælgelsen ikke blot ske på baggrund af et ISO-certifikatet; beskrivelsen af kvalitetssikringen skal overføres på den konkrete opgave.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at ansøger har mindst 1 relevant reference fra lignende opgaver.

Mindstekrav omfatter minimumskriterier overfor det udstyr og mandskab, der påtænkes at skulle udføre opgaven.

Tilbudsgivere, der ikke opfylder nedenstående krav, vil ikke komme i betragtning ved bedømmelse af tilbuddene:

- Tilbudsgiver skal som minimum anvende udstyr som kompakt traktor med klipper med minimum 400 dækmontage eller larvebåndsklipper samt buskrydder, ukrudtsbrænder og motorkost,

- Administrator (kontaktperson) for tilbudsgiver skal have minimum 5 års erhvervserfaring indenfor området samt have minimum 3 referencer fra tilsvarende opgaver for forsyninger eller kommuner,

- Driftsleder(e)/holdleder(e) for de hold, der udfører vedligeholdelsen skal have minimum 5 års erhvervserfaring indenfor området samt have minimum 3 referencer fra tilsvarende opgaver for forsyninger eller kommuner.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontraktvilkår fremgår af det samlede udbudsmateriale. Dog indeholder kontrakten et krav om overholdelse af etik og socialt ansvar samt krav til arbejdsmiljø.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/01/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/08/2020
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen;

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/12/2019

Send til en kollega

0.125