23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 235-577181
Offentliggjort
05.12.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
06.01.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/179db5d3-4d7b-46fc-be34-febff5e44609/homepage

Udbyder

I/S Reno-Nord

Vindere

Leverandør nr. 2 i prioriteret rækkefølge

(21.04.2020)
B&E Stål A/S
Marathonvej 1
9230 Svendstrup J

Leverandør nr. 1 i prioriteret rækkefølge

(21.04.2020)
Skandinavisk Industrimontage A/S
Ølgodvej 11
9200 Aalborg Øst

Leverandør nr. 1 i prioriteret rækkefølge

(21.04.2020)
VODA A/S
Fuglesangsalle 16
6600 Vejen

Opdateringer

Rettelse
(17.12.2019)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 06-01-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 13-01-2020
Time: 12:00

IV.2.3)
I stedet for:
Dato: 14-01-2020
Læses:
Dato: 21-01-2020

Vedligholdelsesarbejde ved ordinær drift samt revisions- og havariarbejde på ovn/kedel


I/S Reno-Nord

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: I/S Reno-Nord
CVR-nummer: 46076753
Postadresse: Troensevej 2
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Maria Matzen
E-mail: Maria.matzen@twobirds.com

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/179db5d3-4d7b-46fc-be34-febff5e44609/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/179db5d3-4d7b-46fc-be34-febff5e44609/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/179db5d3-4d7b-46fc-be34-febff5e44609/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/179db5d3-4d7b-46fc-be34-febff5e44609/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Bortskaffelse af affald med energiproduktion

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af vedligholdelsesarbejde ved ordinær drift samt revisions- og havariarbejde på ovn/kedel

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Der udbydes 2 aftaler, henholdsvis delaftale 1 om vedligeholdelsesarbejde ved ordinær drift og delaftale 2 om revisions- og havariarbejde på ovn/kedel.

Delaftalerne er udformet som rammeaftaler, hvor der indgås aftale med 2 leverandører på hver delaftale. Princip for tildeling af opgaver på delaftaler fremgår af rammeaftalen.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Vedligeholdelsesarbejder ved ordinær drift

 

Delkontraktnr.: Delaftale 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71550000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Samtlige af I/S Reno-Nords lokaliteter.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftalen vedrører daglige generelle smedeydelser i forbindelse med diverse vedligeholdelses- og reparationsopgaver, der er sædvanlige for smedefaget. Der vil også forekomme reparationsopgaver i forbindelse med revision. Der er tale om smedeydelser på samtlige I/S Reno-Nords lokaliter.

Ydelsen skal opfattes som support til det daglige driftspersonel og omfatter almindeligt svejse- og montørarbejde, der ikke kræver certifikater i form af bl.a. fejlfinding og –håndtering, eftersyn, reparation- og vedligeholdelsesydelser samt udførelse af forfaldent arbejde på anlæg og bygningsdele.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Der er mulighed for forlængelse af aftalen med 2 x 2 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 5 ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den udbudte art, jf. punkt II.2.4). Udvælgelsen og vurderingen af en virksomheds egnethed til at udføre ydelserne sker på baggrund af ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C. Ordregiver vil lægge vægt på nedenstående i prioriteret rækkefølge.

Der lægges stor vægt på, at:

— Ansøgers referencer viser en særlig høj grad af erfaring inden for arbejde på affaldsforbrændingsanlæg,

— Erfaring inden for kraftværksbranchen eller anden tung industri vil også vægte positivt i den udstrækning, at den er sammenlignelig med de udbudte ydelser, jf. punkt II.2.4,

— Det vægter særligt positivt, at ansøger viser nære samarbejder med lignende større forsyningsselskab, hvor ansøger har sikret en kontinuitet blandt de tilbudte medarbejdere.

Referencerne skal vedrøre opgaver, der i hovedpart er udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristens udløb.

Når ordregiver skal finde de 5 bedst egnede ansøgere, vil ordregiver tage udgangspunkt i en vurdering af ansøgernes 2 mest relevante referencer og se på disses samlede sammenlignelighed med den udbudte opgave, men vil i tilfælde af sammenlignelig egnethed mellem 2 eller flere ansøgere også se på antallet og kvaliteten af de øvrige medsendte referencer.

Der kan dog maksimalt afgives 5 referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er option på tidsmæssig forlængelse af delaftalen.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Det vurderes, at aftalens værdi vedr. vedligeholdelsesarbejde ved ordinær drift beløber sig til 1 700 000 til 2 500 000 DKK om året.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Revisions- og havariarbejde på ovn/kedel

 

Delkontraktnr.: Delaftale 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50530000
51135110
71550000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Aftalen omfatter udelukkende arbejdsopgaver på I/S Reno-Nords affaldsforbrændingsanlæg.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 2 omfatter ydelserne forbundet med følgende opgaver på begge ovnlinjer:

— Smedearbejde, der er sædvanlige for smedefaget,

— Reparation og vedligeholdelsesopgaver relateret til et affaldsforbrændingsanlæg herunder bl.a. arbejde på ovne, kedler, beholdere, tanke, transportsystemer for restprodukter, røranlæg.

Opgaverne skal udføres i følgende situationer:

— Ved revisioner,

— Korte planlagte stop,

— Havari.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 48 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Der er mulighed for forlængelse af aftalen med 2 x 2 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 5 ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den udbudte art, jf. punkt II.2.4). Udvælgelsen og vurderingen af en virksomheds egnethed til at udføre ydelserne sker på baggrund af ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C. Ordregiver vil lægge vægt på nedenstående i prioriteret rækkefølge.

Der lægges stor vægt på, at:

— Ansøgers referencer viser en særlig høj grad af erfaring inden for arbejde på affaldsforbrændingsanlæg,

— Erfaring inden for kraftværksbranchen eller anden tung industri vil også vægte positivt i den udstrækning, at den er sammenlignelig med de udbudte ydelser, jf. punkt II.2.4,

— Det vægter særligt positivt, at ansøger viser nære samarbejder med lignende større forsyningsselskab, hvor ansøger har vist forståelse for planlægning af en længere proces med flere faser.

Referencerne skal vedrøre opgaver, der i hovedpart er udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristens udløb.

Når ordregiver skal finde de 5 bedst egnede ansøgere, vil ordregiver tage udgangspunkt i en vurdering af ansøgernes 2 mest relevante referencer og se på disses samlede sammenlignelighed med den udbudte opgave, men vil i tilfælde af sammenlignelig egnethed mellem 2 eller flere ansøgere også se på antallet og kvaliteten af de øvrige medsendte referencer.

Der kan dog maksimalt afgives 5 referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er option på tidsmæssig forlængelse af delaftalen.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Det vurderes, at aftalens værdi vedr. revisions- og havariarbejde på ovn/kedel beløber sig til 5 000 000 til 6 000 000 DKK om året.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles hverken til delaftale 1 eller 2 mindstekrav til ansøgers økonomiske og finansielle kapacitet.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

For både delaftale 1 og delaftale 2 skal ansøger i ESPD'et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen:

Ansøger skal angive op til 5 referencer vedrørende lignende opgaver. For hver reference ønskes følgende oplyst:

— Kort beskrivelse af opgaven,

— Antal medarbejdere på opgaven,

— Periode for opgaveudførelse,

— Ordregiver.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles hverken til delaftale 1 eller 2 mindstekrav til ansøgers tekniske og faglige formåen.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der gælder følgende mindstekrav til leverandørens mandskabskapacitet:

— Delaftale 1: minimum 7 nøglemedarbejdere,

— Delaftale 2: minimum 15 nøglemedarbejdere.

Kapaciteten skal ikke dokumenteres ved ansøgning om prækvalifikation.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/01/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 14/01/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på den i pkt. I.3) anførte hjemmeside. Afgivelse af ansøgning og tilbud kan kun ske elektronisk via hjemmesiden, der er anført i pkt. I.3).

Alle ansøgere opfordres til at gennemlæse hele udbudsmaterialet før ESPD udformes og indsendes. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udfyldelse af ESPD. Desuden afholder ordregiver et informationsmøde, som angivet i udbudsbetingelserne. Se beskrivelse for tilmelding.

Ansøger skal som sin ansøgning indsende et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk.1, nr. 1-3, nævnte forhold. ESPD kan udfyldes ved brug af funktionen i udbudssystemet, jf. pkt. 1.3). Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgere vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde eller udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal tilbudsgiveren, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

Tilbudsgiver kan alene indgive ét tilbud på hver delaftale. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbud, f.eks. selv indgiver eget tilbud, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der byder på opgaven, skal tilbudsgiverne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud.

De nærmere betingelser for tilbudsgivning fremgår af udbudsmaterialet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (Lov nr. 593 af 2.6.2016) gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud. En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Klager over rammeaftaler skal være modtaget i Klagenævnet inden 6 måneder efter, at ordregiver har udsendt underretningsskrivelse om, at ordregiver har indgået rammeaftalen. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor underretningen er blevet offentliggjort.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/12/2019

Send til en kollega

0.095