23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 223-548411
Offentliggjort
19.11.2019
Udbudstype
Koncessionstildelingsprocedure

Udbyder

Energistyrelsen

Udbud af bevillinger til forsyningspligtig virksomhed - Naturgasforsyning


Energistyrelsen

Koncessionsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/23/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Energistyrelsen
CVR-nummer: 59778714
By: København V
NUTS-kode: DK
Land: Danmark
E-mail: fma@ens.dk
Telefon: +45 33926700

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5a8c611f-a56e-4142-b161-d2b9163dea64/homepage

I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5a8c611f-a56e-4142-b161-d2b9163dea64/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Ansøgninger eller, i givet fald, bud skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5a8c611f-a56e-4142-b161-d2b9163dea64/homepage
Ansøgninger eller, i givet fald, bud skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5a8c611f-a56e-4142-b161-d2b9163dea64/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af bevillinger til forsyningspligtig virksomhed - Naturgasforsyning

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Det fremgår af lovbekendtgørelse nr. 1127 af 5.9.2018 om naturgasforsyning med senere ændringer, at bevillinger til forsyningspligtig aktivitet tildeles ved udbud. Udbud gennemføres således, at den nye bevilling kan have virkning fra udløbet af den hidtidige bevilling.

Udbuddet afgøres alene i forhold til prisen, og bevilling til forsyningspligtig virksomhed vil blive udstedt til den virksomhed, som har afgivet tilbud om den laveste pris for forbrugerne, og som i øvrigt opfylder de generelle kvalifikationskrav for teknisk og finansiel kapacitet og ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde.

I dette udbud udbydes en bevilling på naturgasområdet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Denne koncession er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det fremgår af lovbekendtgørelse nr. 1127 af 5.9.2018 om naturgasforsyning med senere ændringer, at bevillinger til forsyningspligtig aktivitet tildeles ved udbud. Udbud gennemføres således, at den nye bevilling kan have virkning fra udløbet af den hidtidige bevilling.

Udbuddet afgøres alene i forhold til prisen, og bevilling til forsyningspligtig virksomhed vil blive udstedt til den virksomhed, som har afgivet tilbud om den laveste pris for forbrugerne, og som i øvrigt opfylder de generelle kvalifikationskrav for teknisk og finansiel kapacitet og ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde.

I dette udbud udbydes en bevilling på naturgasområdet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Koncessionen tildeles på grundlag af de kriterier, der er anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 404 160 000.00 DKK
II.2.7) Koncessionens varighed
Start: 01/04/2020
Slut: 31/03/2023
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af vilkår, angivelse af oplysninger og den krævede dokumentation:

Der kræves at tilbudsgiver er godkendt i Energinets aktørregister.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysninger om reserverede koncessioner
III.2) Betingelser vedrørende koncessionen
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Betingelser for udførelse af koncessionen:
III.2.3) Oplysninger om personale med ansvar for udførelse af koncessionen

Del IV: Procedure

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Tidsfrist for indgivelse af ansøgninger eller modtagelse af tilbud
Dato: 13/01/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/11/2019

Send til en kollega

0.063