23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 222-545736
Offentliggjort
18.11.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Energinet Eltransmission A/S

Overvågning afeElektrodeanlæg på KONTEK-kabel 2020-2024


Energinet Eltransmission A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Energinet Eltransmission A/S
CVR-nummer: 39314878
Postadresse: Tonne Kjærsvej 65
By: Fredericia
NUTS-kode: DK
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Barløse
E-mail: indkob@energinet.dk
Telefon: +45 70102244

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/228008

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Overvågning afeElektrodeanlæg på KONTEK-kabel 2020-2024

Sagsnr.: 18/07856
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90711500
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Energinet ønsker bistand til at overvåge udledningen af miljøfremmede stoffer til havmiljøet fra elektrodestation på KONTEK-kabel (HVDC). Overvågningen vil skulle varetages i en 5 årig periode.

Elektrodeanlægget har været i drift siden 1994, og har i denne periode været overvåget på lignende måde som Energinet her ønsker tilbud på. Historikken fremgår af de vedlagte udbudsdokumenter.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 7 793 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90711500
90711300
90711400
90713000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

KONTEK elektrodestation ude i Køge Bugt ved Stevns. Herudover arbejde hos tilbudsgivers eget kontor samt ved akkrediteret analyseinstitut. Der kan forekomme enkelte møder på Energinets lokationer.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Energinet Eltransmission A/S ejer og driver KONTEK elektrodestationen ude i Køge Bugt ved Stevns. Elektrodestationen er en del af KONTEK højspændingsforbindelsen mellem Sjælland og Tyskland, der kun består af ét kabel. I stedet for et returkabel er der etableret en elektrodestation, som overfører returstrømmen via havet. Elektrodestationen er placeret på havbunden mellem 1 000 og 2 500 m fra land på mellem 8 og 15 m vanddybde ud for Gjorslev Bøgeskov på Stevns og fungerer som anode. En tilsvarende elektrodestation ud for Tysklands kyst fungerer som katode.

Elektrodestationen, der dækker 2 000 m2, består af et metalnet belagt med en titaniumlegering.

Anlægget har været i drift siden 1994, hvor Miljøstyrelsen meddelte den oprindelige udledningstilladelse. Anlægget har været omfattet af et kontrolprogram, der har overvåget tilstanden omkring elektrodestationen. Se beskrivelse af nuværende overvågningsprogram i vedhæftede bilag.

Nærværende udbud vedrører 5-årig kontrakt på miljøovervågning af elektrostationen i Køge Bugt.

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det bemærkes, at der er tale om et udbud med forhandling. Med undtagelse af grundlæggende elementer kan der, som konsekvens heraf, ske ændringer til udbudsmaterialet og dets indhold som en del af forhandlingsprocessen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 113-278561
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Overvågning af elektrodeanlæg på KONTEK-kabel 2020-2024

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
07/11/2019
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: DHI A/S
CVR-nummer: 35057819
Postadresse: Agern Alle 5
By: Hørsholm
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2970
Land: Danmark
E-mail: jet@dhigroup.com
Telefon: +45 45169022

Internetadresse: http://www.dhigroup.com

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Såfremt det ønskes at ansøge om deltagelse i denne udbudsproces, skal det tilhørende ESPD udfyldes. ESPD’et til denne udbudsproces kan findes i EU-Supply systemet. ESPD’et skal udfyldes i EU-Supply, hvorefter det afleveres via ”Min besvarelse”.

Bemærk venligst følgende:

— En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal sikre, at der til ansøgningen vedlægges, såvel ansøgerens eget ESPD, samt et separat ESPD for hver af de enheder, som denne ønsker at basere sig på med en udfyldt del II: ”Oplysninger om den økonomiske aktør” og del III: ”Udelukkelsesgrunde” samt relevant information vedrørende del IV: ”Udvælgelseskriterier” og Del V: ”Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere”. Det vedlagte ESPD fra disse andre enheder bør være behørigt udfyldt og underskrevet.

Herudover skal der i forbindelse med fremlæggelse af endelig dokumentation yderligere vedlægges dokumentation for disse enheders/underleverandørers forpligtelse i så henseende i form af støtteerklæring.

— Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, ansøger sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et fuldt ESPD særskilt med de krævede oplysninger.

Herudover skal der i forbindelse med den endelige dokumentation yderligere vedlægges konsortieerklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævntet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1) Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt;

2) Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsen Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/11/2019

Send til en kollega

0.094