23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 216-530981
Offentliggjort
08.11.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Fyns Almennyttige Boligselskab

FAB's udbud af vaskeridrift (pulje 2)


Fyns Almennyttige Boligselskab

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fyns Almennyttige Boligselskab
CVR-nummer: 37830011
Postadresse: Vestre Stationsvej 5
By: Odense
NUTS-kode: DK031
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Bjørslev Paulsen
E-mail: Camilla.bjoerslev@dlapiper.com

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://fabbo.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

FAB's udbud af vaskeridrift (pulje 2)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98311200
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved dette udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på en fuldstændig drift i en 10-årig periode af ordregivers vaskerier i følgende afdelinger (pulje 2):

6 - Lervadparken

12 - Mosegårdsparken B

14 - Nedergården

20 - Glasværket

25 - Herluf Trolle Parken

26 - Niels Bohr Parken

42 - Thorsgården l

49 - Sydfyn

71 - Fr. Vll's Stiftelse

72 - Hindemaevej Ullerslev

79 - Højsletten

84 - Sønderport

86 - Piledammen

Den vindende tilbudsgiver skal levere alle ydelser forbundet med at drive Ordregivers vaskerier i ovenstående afdelingerne, herunder blandt andet levering og udskiftning af manglende, forældet og ufunktionsdygtigt vaskeriudstyr, service og drift af eksisterende og udskiftet vaskeriudstyr og påfyldning af sæbe og skyllemiddel. Den vindende tilbudsgiver skal desuden levere et afregningssoftware til brug for fakturering samt betaling- og reservationssoftware mv..

Udbud af pulje 2 er 2. ud af 3 udbud af vaskeridrift. Pulje 3 forventes udbudt i 4. kvartal 2019.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42716000
51543400
98311100
98310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ved dette udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på en fuldstændig drift i en 10-årig periode af Ordregivers vaskerier i følgende afdelinger (pulje 2):

6 - Lervadparken

12 - Mosegårdsparken B

14 - Nedergården

20 - Glasværket

25 - Herluf Trolle Parken

26 - Niels Bohr Parken

42 - Thorsgården l

49 - Sydfyn

71 - Fr. Vll's Stiftelse

72 - Hindemaevej Ullerslev

79 - Højsletten

84 - Sønderport

86 - Piledammen

Den vindende tilbudsgiver skal levere alle ydelser forbundet med at drive Ordregivers vaskerier i ovenstående afdelingerne, herunder blandt andet levering og udskiftning af manglende, forældet og ufunktionsdygtigt vaskeriudstyr, service og drift af eksisterende og udskiftet vaskeriudstyr og påfyldning af sæbe og skyllemiddel. Den vindende tilbudsgiver skal desuden levere et afregningssoftware til brug for fakturering samt betaling- og reservationssoftware mv..

Udbud af pulje 2 er 2. ud af 3 udbud af vaskeridrift. Pulje 3 forventes udbudt i 4. kvartal 2019.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 193-469005
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

FAB's udbud af vaskeridrift (pulje 2)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver er blevet opmærksom på uhensigtsmæssige mindstekrav, som ønskes ændret. Udbuddet annulleres derfor og kontrakten genudbydes derefter med de relevante ændringer.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 7, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds hjemmeside for nærmere information.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/11/2019

Send til en kollega

0.094