23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 205-500049
Offentliggjort
23.10.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Marks kommun

Vinterväghållning


Marks kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Officiellt namn: Marks kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1504
Postadress: Boråsvägen 40
Ort: Kinna
Nuts-kod: SE232
Postnummer: 511 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Johan Ihalainen
E-post: johan.ihalainen@mark.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.mark.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Vinterväghållning

Referensnummer: 19/23
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90620000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Vinterväghållning Marks kommun

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 12 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
90630000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Vinterväghållning Marks kommun

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: Pris / Viktning: 70
Kostnadskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: 30
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 106-259275
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
29/07/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Jan-Åke Ingvar Ståhl
Nationellt registreringsnummer: 520103-5598
Postadress: Torp Torpäng
Ort: Hyssna
Nuts-kod: SE
Postnummer: 511 98
Land: Sverige
E-post: j.satila@telia.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud: 640.00 SEK / Högsta anbud: 1 200.00 SEK som har beaktats
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
29/07/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Hultabergs lantbrukstjänst
Nationellt registreringsnummer: 830208-5611
Postadress: Mörkhult
Ort: Öxabäck
Nuts-kod: SE
Postnummer: 511 95
Land: Sverige
E-post: morkhult2@gmail.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud: 640.00 SEK / Högsta anbud: 1 200.00 SEK som har beaktats
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
29/07/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: TOM JOHANSSON
Nationellt registreringsnummer: 680413-5678
Postadress: Furubäcksgård 1
Ort: Kinnahult
Nuts-kod: SE
Postnummer: 511 42
Land: Sverige
E-post: Salgutsred.storegard@icloud.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud: 640.00 SEK / Högsta anbud: 1 200.00 SEK som har beaktats
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
29/07/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: PESAM Mark & Asfalt AB
Nationellt registreringsnummer: 556656-1139
Postadress: Klevliden 25
Ort: Fritsla
Nuts-kod: SE
Postnummer: 511 72
Land: Sverige
E-post: samuelsson@telia.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud: 640.00 SEK / Högsta anbud: 1 200.00 SEK som har beaktats
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
29/07/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: MARKS SNÖTJÄNST EKONOMISK FÖRENING
Nationellt registreringsnummer: 769600-4519
Postadress: Viken Västergården
Ort: Hyssna
Nuts-kod: SE
Postnummer: 510 22
Land: Sverige
E-post: lina@markekonomerna.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud: 640.00 SEK / Högsta anbud: 1 200.00 SEK som har beaktats
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Jönköping
Land: Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21/10/2019

Send til en kollega

0.11