23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 205-498975
Offentliggjort
23.10.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Mariestads Kommun

Bränslepellets 2019


Mariestads Kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Officiellt namn: Mariestads Kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1686
Postadress: Kyrkogatan 2
Ort: Mariestad
Nuts-kod: SE232
Postnummer: 542 86
Land: Sverige
Kontaktperson: Ingalill Lindblad
E-post: ingalill.lindblad@mariestad.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.mariestad.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Bränslepellets 2019

Referensnummer: TN2019/223
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
09100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Leverans av bränslepellets till köparens anläggningar efter avrop.

Anläggningarna är placerade i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 7 200 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
09111400
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Leverans av bränslepellets till köparens anläggningar efter avrop.

Anläggningarna är placerade i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 176-427899
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21/10/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Laxå Pellets AB
Nationellt registreringsnummer: 556647-9969
Postadress: Muhrs väg
Ort: Röfors
Nuts-kod: SE232
Postnummer: 695 72
Land: Sverige
E-post: kicki.nykvist@laxapellets.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 7 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Jönköping
Ort: Jönköping
Land: Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21/10/2019

Send til en kollega

0.065