23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 205-498657
Offentliggjort
23.10.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Telge Inköp AB

Vindere

(25.06.2020)
TOOLS Sverige AB
Box 45108
104 30 STOCKHOLM

TI 2018-1071 Järnhandelsvaror


Telge Inköp AB

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Officiellt namn: Telge Inköp AB
Nationellt registreringsnummer: 556770-1437
Postadress: Box 633
Ort: Södertälje
Nuts-kod: SE110
Postnummer: 151 27
Land: Sverige
Kontaktperson: Hassan Shah
E-post: hassan.shah@telge.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.telge.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afacpxulvy&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afacpxulvy&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

TI 2018-1071 Järnhandelsvaror

Referensnummer: TI 2018-1071
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
44510000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Telge Inköp inbjuder till att lämna anbud på Järnhandelsvaror enligt BK04 Kategorierna: Byggmaterial; Fästdon; Beslag; Trädgård; Verktyg hand; Maskiner; Svets och löd utrustning; Verktyg, Hydraulik och Pneumatik; El varor; Värme och sanitet; Ventilation; Förnödenheter; Drag, Lyft och Stängsel; Tillbehör maskinverktyg i enlighet med detta förfrågningsunderlag.

Upphandling avser Telgekoncernen, Södertälje, Nykvarn och Salems kommuner.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
09211000
16160000
19640000
31000000
31200000
31300000
31340000
31411000
31680000
31681000
34928200
39563530
42600000
42662000
43328100
44115200
44140000
44190000
44310000
44316000
44511000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Telge Inköp inbjuder till att lämna anbud på Järnhandelsvaror enligt BK04 Kategorierna: Byggmaterial; Fästdon; Beslag; Trädgård; Verktyg hand; Maskiner; Svets och löd utrustning; Verktyg, Hydraulik och Pneumatik; El varor; Värme och sanitet; Ventilation; Förnödenheter; Drag, Lyft och Stängsel; Tillbehör maskinverktyg i enlighet med detta förfrågningsunderlag.

Upphandling avser Telgekoncernen, Södertälje, Nykvarn och Salems kommuner.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2020
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

3 förlängningar á 12 månader

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 24/11/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/01/2020
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 25/11/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Stockholm/Nyköping
Land: Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21/10/2019

Send til en kollega

0.063