23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 204-497392
Offentliggjort
22.10.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

AB Gavlegårdarna

Snöröjning Tomtmark AB Gavlegårdarna område 10, 13 och 18


AB Gavlegårdarna

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Officiellt namn: AB Gavlegårdarna
Nationellt registreringsnummer: 556487-5937
Postadress: Box 456
Ort: Gävle
Nuts-kod: SE313
Postnummer: 801 06
Land: Sverige
Kontaktperson: Erik Jansson
E-post: erik.jansson@gavlegardarna.se
Telefon: +46 765189966

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.gavlegardarna.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Snöröjning Tomtmark AB Gavlegårdarna område 10, 13 och 18

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45233141
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Snöröjning område 10, 13 och 18. Denna upphandling kompletterar 8214.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 20 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45233141
90620000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE313
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Snöröjning område 10, 13 och 18. Denna upphandling kompletterar 8214.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 125-305826
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Snöröjning Tomtmark AB Gavlegårdarna område 10, 13 och 18

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
03/08/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Gavle Drift & Service AB
Nationellt registreringsnummer: 556935-6875
Postadress: Kungsbäcksvägen 54
Ort: Gävle
Nuts-kod: SE313
Postnummer: 802 67
Land: Sverige
E-post: michael.thoren_zmudzin@gavledriftservice.se

Internetadress: www.gavlefastigheter.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 20 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 1.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Kullen 4
Ort: Falun
Postnummer: 791 31
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Telefon: +46 233830000
Fax: +46 233830080

Internetadress: www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21/10/2019

Send til en kollega

0.11