23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 203-494977
Offentliggjort
21.10.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Ikast-Brande Kommune

Vintertjeneste


Ikast-Brande Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Ikast-Brande Kommune
29189617
Rådhusstrædet 6
Ikast
7430
Danmark
Kontaktperson: Birgit Schou Hansen
Telefon: +45 99603241
E-mail: bihan@ikast-brande.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ikast-brande.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vintertjeneste

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter vintertjeneste (snerydning og glatførebekæmpelse) i Ikast-Brande Kommune. Kontraktperioden forventes at løbe fra oktober 2019 til oktober 2023 (4 år) for vintertjeneste på vintervejklasse 1, 2+3 veje.,

Kontraktperioden forventes at løbe fra oktober 2019 til oktober 2021 (2 år) for vintertjeneste på fortove og stier med en option på forlængelse på 2 år (2 x 1 år).

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til udbudsloven (lov nr. 1564 af 15.12.2015).

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 14 344 670.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Vintertjeneste på vintervejklasse 1 veje i Ikast-Brande Kommune

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

I henhold til rutekort.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Vintertjeneste på vintervejklasse 1 veje i Ikast-Brande Kommune, jf. rutekort.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Vintertjeneste på vintervejklasse 2 og 3 veje i Ikast-Brande Kommune

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

I henhold til rutekort.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Vintertjeneste på vintervejklasse 2 og 3 veje i Ikast-Brande Kommune, jf. rutekort.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Vintertjeneste på fortove og stier i Ikast-Brande Kommune

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

I henhold til rutekort

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Vintertjeneste på fortove og stier i Ikast-Brande Kommune, jf. rutekort.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver kan beslutte at forlænge kontrakten med 2 * 1 år.

Det er en forudsætning for at forlænge kontrakten, at Ikast-Brande Kommune skriftligt udnytter optionen senest 3 måneder før udløbet af den igangværende kontraktperiode.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 088-211159
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: Grøn Vækst A/S
Delkontraktnr.: Rute 103, 104, 309+371, 305+359, 257+356, 366, 603 og 604
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
17/09/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 11
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 11
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 11
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Grøn Vækst A/S
Roskilde
Danmark
NUTS-kode: DK041
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 7 326 800.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: Skærlund Maskinstation
Delkontraktnr.: Rute 208 +269
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
17/09/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 11
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 11
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 11
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
skærlund maskinstation
brande
Danmark
NUTS-kode: DK041
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 598 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: Midtjysk Maskinstation
Delkontraktnr.: Rute 267 + 369 og 270 + 362
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
17/09/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 11
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 11
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 0
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
midtjydsk maskinstation A/S
Brande
Danmark
NUTS-kode: DK041
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 729 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: FMT A/S
Delkontraktnr.: Rute 404, 504, 505 og 506
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
17/09/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 11
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 11
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 11
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
FMT A/S
Hillerød
Danmark
NUTS-kode: DK041
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 961 070.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: Ejstrupholm Maskinstation
Delkontraktnr.: Rute 361
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
17/09/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 11
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 11
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 11
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Ejstrupholm Maskinstation
Ejstrupholm
Danmark
NUTS-kode: DK041
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 259 600.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: Niels J. Philipsen Transport
Delkontraktnr.: Rute 102
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
17/09/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 11
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 11
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 11
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Niels J. Philipsen Transport
Ikast
Danmark
NUTS-kode: DK041
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 795 400.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: Entreprenør Søren K aps
Delkontraktnr.: Rute 101 og 605
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
17/09/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 11
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 11
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 11
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
entreprenør Søren K aps
ikast
Danmark
NUTS-kode: DK041
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 820 800.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: Keld Kjærsgaard
Delkontraktnr.: Rute 258, 262 + 364 og 263 + 365
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
17/09/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 11
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 11
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 11
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Keld Kjærsgaard
Ejstrupholm
Danmark
NUTS-kode: DK041
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 854 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/10/2019

Send til en kollega

0.078