23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 203-494604
Offentliggjort
21.10.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Sjöfartsverket

Vindere

(22.01.2020)
SAPS Service Management AB
Box 9266
400 96 GÖTEBORG

Teknisk fastighetsdrift av Förvaltningsområde Syd


Sjöfartsverket

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Sjöfartsverket
202100-0654
Östra Promenaden 7
Norrköping
601 78
Sverige
Kontaktperson: Monica Lagervall
E-post: monica.lagervall@sjofartsverket.se
Nuts-kod: SE12

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sjofartsverket.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afnwjmgibl&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afnwjmgibl&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Teknisk fastighetsdrift av Förvaltningsområde Syd

Referensnummer: 19-02658
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
50700000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Sjöfartsverket upphandlar fastighetsteknisk drift och underhåll av Sjöfartsverkets byggnader i södra Sverige. Sammanlagd lokalyta BRA är cirka 4500 m2 utspritt på cirka 35 byggnader med geografisk position mellan Oxelösund på östkusten och Varberg på västkusten inkluderat Gotland.

Entreprenaden omfattar i huvudsak:

Teknisk förvaltning (tillsyn, skötsel och avhjälpande underhåll)

Administrativ planering och hantering rörande felanmälningar, rapportering och rondering

Kundtjänst/felanmälan dygnet runt

Underhållsbesiktningar för att stödja Sjöfartsverket i planeringen av underhåll

Årlig kontroll och dokumentation av köldmediaanläggningar, samt rapport till miljöförvaltning där så krävs

Kontroll att Sjöfartsverket uppfyller gällande myndighetskrav inom fastighetsområdet

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45260000
50710000
50720000
50730000
71317000
90690000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE2
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Sjöfartsverket upphandlar fastighetsteknisk drift och underhåll av Sjöfartsverkets byggnader i södra Sverige. Sammanlagd lokalyta BRA är cirka 4500 m2 utspritt på cirka 35 byggnader med geografisk position mellan Oxelösund på östkusten och Varberg på västkusten inkluderat Gotland.

Entreprenaden omfattar i huvudsak:

Teknisk förvaltning (tillsyn, skötsel och avhjälpande underhåll)

Administrativ planering och hantering rörande felanmälningar, rapportering och rondering

Kundtjänst/felanmälan dygnet runt

Underhållsbesiktningar för att stödja Sjöfartsverket i planeringen av underhåll

Årlig kontroll och dokumentation av köldmediaanläggningar, samt rapport till miljöförvaltning där så krävs

Kontroll att Sjöfartsverket uppfyller gällande myndighetskrav inom fastighetsområdet

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 03/12/2019
Slut: 31/12/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 19/11/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 19/02/2020
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 20/11/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Linköping
Linköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/10/2019

Send til en kollega

0.078