23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 202-492437
Offentliggjort
18.10.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Statens Jordbruksverk

Foderanalyser


Statens Jordbruksverk

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Statens Jordbruksverk
202100-4151
Jönköping
551 82
Sverige
Kontaktperson: Kjell Axelsson
E-post: kjell.axelsson@jordbruksverket.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sjv.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Foderanalyser

Referensnummer: 5.4.11-02738/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71610000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Foderanalyser

Allmän orientering

Jordbruksverket bjuder in till att lämna anbud på foderanalyser.

Områdena är följande: Deluppdrag 1: Tungmetaller (Bly, Arsenik, Kvicksilver, Kadmium)Deluppdrag 2: Bekämpningsmedelsrester

Deluppdrag 3: Dioxin, dioxinlika PCB och icke-dioxinlika PCB

Deluppdrag 4: Näringsanalys med avseende på råprotein, råfett, växttråd, aska och vatten samt innehåll av lysin och metioninDeluppdrag 5: Läkemedel (Tylosinfosfat)

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71900000
90700000
90714600
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Foderanalyser

Allmän orientering

Jordbruksverket bjuder in till att lämna anbud på foderanalyser.

Områdena är följande: Deluppdrag 1: Tungmetaller (Bly, Arsenik, Kvicksilver, Kadmium)Deluppdrag 2: Bekämpningsmedelsrester

Deluppdrag 3: Dioxin, dioxinlika PCB och icke-dioxinlika PCB

Deluppdrag 4: Näringsanalys med avseende på råprotein, råfett, växttråd, aska och vatten samt innehåll av lysin och metioninDeluppdrag 5: Läkemedel (Tylosinfosfat)

Uppgiften om volym som nämns i underlaget är bara en vägledning och kan därför komma att variera under avtalstiden.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 106-259273
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Då inga anbud inkom så avbröts upphandlingen.

Upphandlande enhet kommer att undersöka vilken åtgärd som kommer att göras, direktupphandling?

Visma annons: https://opic.com/id/afueovdjcv

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
JÖNKÖPING
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/10/2019

Send til en kollega

0.062