23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 201-488975
Offentliggjort
17.10.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Askersunds kommun

Snöröjning och halkbekämpning i Askersunds kommun


Askersunds kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Askersunds kommun
212000-1983
Kommunledningsförvaltningen
ASKERSUND
696 82
Sverige
Kontaktperson: Herman Arnemo
E-post: herman.arnemo@askersund.se
Nuts-kod: SE124

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.askersund.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Snöröjning och halkbekämpning i Askersunds kommun

Referensnummer: 19UPPH94
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90620000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Ramavtalet avser snöröjning, halkbekämpning samt anslutande tjänster och varor inom Askersunds kommun.

Projektgenomgång under anbudstiden kommer att ske Klockan 18:00 2019-08-29 på Fredbergavägen 3, Askersund.

Anmälan om deltagande görs på mejl eller telefon till marten.eriksson@askersund.se, 0583-810 44

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 2 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45233141
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE124
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtalet avser snöröjning, halkbekämpning samt anslutande tjänster och varor inom Askersunds kommun.

Projektgenomgång under anbudstiden kommer att ske Klockan 18:00 2019-08-29 på Fredbergavägen 3, Askersund.

Anmälan om deltagande görs på mejl eller telefon till marten.eriksson@askersund.se, 0583-810 44

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 161-396620
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30/09/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Maskinring Örebro Ek.För
716453-1639
Skvadronvägen 11
Örebro
702 27
Sverige
E-post: fredrik.gehrke@mrorebro.se
Nuts-kod: SE124

Internetadress: http://www.mrorebro.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 2 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 2 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Karlstad
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15/10/2019

Send til en kollega

0.078