23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 201-488637
Offentliggjort
17.10.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Tillväxtverket

Vindere

Elektricitet från förnybara energikällor

(15.01.2020)
Elkraft Sverige AB
Telefonvägen 30
126 26 Hägersten

Elektricitet från förnybara energikällor


Tillväxtverket

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Tillväxtverket
202100-4219
Box 4044
Stockholm
102 61
Sverige
Kontaktperson: Jimmy Spicer
Telefon: +46 86819163
E-post: jimmy.spicer@tillvaxtverket.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.tillvaxtverket.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/tillvaxtverket/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=47300
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/tillvaxtverket/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=47300
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: förenklar och effektiviserar för företagen.

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Elektricitet från förnybara energikällor

Referensnummer: Ä 2019 - 458
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
09310000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser leverans av verksamhetsel från förnyelsebara energikällor till myndighetens verksamhetslokaler i Stockholm och i Malmö. Fastighetsel (så som fläktar, ventilation mm) omfattas inte av denna upphandling. Förbrukning av verksamhetsel uppgår uppskattningsvis till ca 278 MWh per år.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 600 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
09310000
65310000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
Nuts-kod: SE224
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser leverans av verksamhetsel från förnyelsebara energikällor till myndighetens verksamhetslokaler i Stockholm och i Malmö. Fastighetsel (så som fläktar, ventilation mm) omfattas inte av denna upphandling. Förbrukning av verksamhetsel uppgår uppskattningsvis till ca 278 MWh per år.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 600 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Avtalet ska löpa två (2) år. Tillväxtverket har därefter ensidigt rätt att förlänga avtalet en eller flera gånger upp till maximalt fyra (4) år.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Option för prissäkringsprodukter, enligt förfrågningsunderlag

Option för utöka leverans av el till andra verksamhetslokaler.

II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 14/11/2019
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 12/02/2020
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 15/11/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Stockholm
115 76
Sverige
Telefon: +46 8-56168000
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Fax: +46 8-56168001

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15/10/2019

Send til en kollega

0.094