23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 195-474692
Offentliggjort
09.10.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Klippans kommun

Vinterväghållning


Klippans kommun

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 172-420076)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Klippans kommun
2120000928
TRÄDGÅRDSGATAN 12
Klippan
26438
Sverige
Kontaktperson: Pamela Ciardella
E-post: pamela.ciardella@klippan.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: https://permalink.mercell.com/113083383.aspx

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Vinterväghållning

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90620000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Klippans kommun ansvarar för vinterväghållning såsom snöröjning, samt halkbekämpning på gång och cykelvägar som går till skolor och arbetsplatsområden, infartsgator, gator med busstrafik och på större parkeringsplatser.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
07/10/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 172-420076

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2
I stället för:
Datum: 08/10/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 15/10/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7
Plats där texten ska ändras: Datum
I stället för:
Datum: 09/10/2019
Lokal tid: 10:00
Ska det stå:
Datum: 16/10/2019
Lokal tid: 10:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.078