23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 063-111271
Offentliggjort
31.03.2015
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

RESULTAT OPRETTET - Danmark-Ikast: Tømning af sivebrønde eller septiktanke 2015/S 063-111271


Danmark-Ikast: Tømning af sivebrønde eller septiktanke

2015/S 063-111271

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Ikast-Brande Spildevand A/S
Europavej 2
Kenn Henrik Lange
7430 Ikast
DANMARK
+45 30670443

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.ikast-brandespildevand.dk

I.2) Type ordregivende myndighed
I.3) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester

Miljø

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Betegnelse for kontrakten

Rammekontrakt vedrørende tømning af hustanke i Ikast-Brande Kommune.

II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Tjenesteydelser

Tjenesteydelseskategori nr. 16: Kloakering og affaldsbortskaffelse; rensning og lignende tjenesteydelser

NUTS-kode

II.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Rammekontrakt vedrørende tømning af hustanke i Ikast-Brande Kommune.

II.1.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90460000

II.1.6) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
II.2) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

Værdi: 1 572 190 DKK

Eksklusive moms

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure

Offentlig

IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af

1. Pris. Vægtning 70

2. Kvalitet. Vægtning 20

3. Transport og Miljø. Vægtning 10

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion

Der er anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2014/S 247-437253 af 23.12.2014

Del V: Kontrakttildeling

V.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:

24.2.2015

V.2) Oplysninger om tilbud
V.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

FKS Slamson
Teknikvej 36
5260 Odense S
DANMARK

V.4) Oplysninger om kontraktens værdi
V.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.2) Yderligere oplysninger:
VI.3) Klageprocedurer
VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
VI.3.2) Indgivelse af klager
VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

26.3.2015

Send til en kollega

0.047