23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 063-111240
Offentliggjort
31.03.2015
Udbudstype
Offentligt udbud

Danmark-Helsinge: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder 2015/S 063-111240


Danmark-Helsinge: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder

2015/S 063-111240

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Gribskov Kommune
Rådhusvej 3
Center for Teknik og Erhverv
Torsten Forsberg
3200 Helsinge
DANMARK
+45 72496000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.gribskov.dk

I.2)Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed

I.3)Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester

I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Betegnelse for kontrakten

Drift og pleje af grønne arealer.

II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Tjenesteydelser

Tjenesteydelseskategori nr. 27: Andre tjenesteydelser

Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Gribskov Kommune.

NUTS-kode DK013

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Gribskov Kommune har gennemført udbud af kontrakt om drift og pleje af grønne arealer. Den udbudte kontrakt omfatter gartnerisk drift herunder græspleje, pleje af træer, buske, krat, hække mv., ukrudtsbekæmpelse, vedligeholdelse samt renhold af arealer, beplantninger og belægninger på Gribskov Kommunes udearealer og grønne områder, p-pladser. skoler og institutioner, adm. bygninger, strand og park arealer samt øvrige kommunale ejendomme. Herudover omfatter kontrakten snerydning skovl (håndarbejde) samt saltning på Gribskov Kommunes ejendomme, fx adgangsveje til skoler, institutioner, adm. bygninger og øvrige kommunale ejendomme.

Det er Gribskov Kommunes vurdering, at hovedparten af arbejdet/opgaven er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af den 31.3.2004 (udbudsdirektivet), bilag II B og udbuddet skete som en konkurrenceudsættelse i henhold hertil. Der var således ikke tale om et EU-udbud og Gribskov Kommune er således ikke bundet af procedurereglerne i udbudsdirektivet ved gennemførelsen af denne konkurrenceudsættelse.

II.1.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

77310000, 77314000, 77313000, 77340000, 77312100, 77312000, 90620000

II.1.6)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.2)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure

Offentlig

IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier

Laveste pris

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion

Der er anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2015/S 22-036025 af 31.1.2015

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse: Kontrakt om drift og pleje af grønne arealer

V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:

19.3.2015

V.2)Oplysninger om tilbud

Antal modtagne bud: 9

V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

FORSTAS ØST ApS
Toppevadvej 44
3660 Stenløse
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.2)Yderligere oplysninger:
VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK

+45 35291000
http://klfu.dk
+45 33307799

VI.3.2)Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Der er ingen klagefrister. Dog gælder almindelige passivitetsbetragtninger.

VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK

+45 41715000
http://kfst.dk
+45 41715100

VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

26.3.2015

Send til en kollega

0.047