23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
20.09.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
25.10.2019 Kl. 12:00

Udbyder

Rebild Kommune

100 Personers Salen i Skørping


Rebild Kommune

Opgavebeskrivelse Begrænset udbud – Prækvalifikation – Totalentreprisekonkurrence.

"100 Personers Salen" er et samarbejde mellem Rebild Kommune, Kinorevuen og Kulturstationen i Skørping. "100 Personers Salen" er en om- og tilbygning til Kinorevuen, som placeres mellem Kinorevuen og Kulturstationen i Skørping. Projektet gennemføres i totalentreprise.

Totalentreprisen omfatter planlægning, projektering og opførelse af ny multisal som kan rumme 100 personer, samt et mindre selskabslokale til 40 personer og tilhørende faciliteter som anretter køkken, toiletter og depot i sammenhæng med Kinorevuen og Kulturstationen inkl. nedrivning af mindre bygninger der er placeret på området. Salen skal være fleksibel, og skal bl.a. benyttes af KulturStationens brugere, biblioteket, kulturskolen, Kinorevuen (biograf) og til fester, kurser, foredrag, koncerter og dans.
Bebyggelsen omfatter et areal på ca. 470 m², med en forventet anlægsramme på 5.500.000 kr. ekskl. moms.

Totalentreprisen udbydes som begrænset udbud, blandt 4 totalentreprenørfirmaer. De afgivne tilbud vil blive bedømt ud fra kriteriet: ”det økonomiske mest fordelagtige tilbud”.

Der udbetales vederlag på kr. 15.000,- til de totalentreprenører, som prækvalificeres og afleverer konditionsmæssigt tilbudsmateriale – dog ikke til vindende totalentreprenør.

Konkurrenceperioden forløber fra ultimo november 2019 til ultimo januar 2020 med licitation primo januar 2020.

Planlægning og projektering skal påregnes udført i perioden primo marts 2020 til ultimo juni 2020.
Opførelsesperioden: primo august 2020 til ultimo juni 2021.
Annonceret 20. september 2019 11:00:00 CEST
Deadline 25. oktober 2019 12:00:00 CEST
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antal prækvalificerede tilbudsgivere 4
CPV kode 45000000, 71000000
Myndighedstype Kommune

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Udvælgelseskriterier Bydende entreprenører, som måtte have interesse i at deltage i det begrænsede udbud, skal til bygherre fremsende skriftlig anmodning omhandlende følgende oplysninger:

1. Liste over opgaver af samme type/kategori, som entreprenøren eller dennes tilknyttede rådgivere har udført indenfor de sidste tre år. (Vægtes med 50 %).

2. Erklæring om egne og tilknyttede rådgiveres antal beskæftigede og den faglige sammensætning de sidste tre år. (Vægtes med 20 %).

3. Beskrivelse af egne og tilknyttede rådgiveres kvalitetssikrings- og miljøledelsessystemer. (Vægtes med 10 %).

4. Oplysninger om egne og tilknyttede rådgiveres samlede omsætning, egenkapital og resultat inden for de seneste tre regnskabsår. (Vægtes med 20 %).

5. Bevis for relevant erhvervsansvarsforsikring, med en dækningssum på min. kr. 5 mio.

6. Tro- og love-erklæring -Oplysning om ubetalt, forfalden gæld til det offentlig. Tilbudsgiver vil ikke komme i betragtning, hvis de har en ubetalt gæld, som overstiger kr. 100.000,-

Oplysninger vedr. alle ovennævnte punkter skal fremsendes for at komme i betragtning til prækvalifikationen. Udvælgelse af de 4 totalentreprenører vil herefter foregå ved karaktergivning af punkt 1 – 4, hvor der vægtes med de anførte procentdele. Karaktergivningen er fra 1 – 10, hvor 10 er højeste karakter.

Prækvalificerede tilbudsgivere skal overholde følgende arbejdsklausul, hvis de vinder udbuddet:
Totalentreprenøren skal sikre ansatte hos totalentreprenøren og eventuelle underentreprenører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de indenfor det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Ordregiver er berettiget til at tilbageholde betalinger til totalentreprenøren, hvis arbejdsklausulen ikke overholdes, og det betyder, at arbejdstagerne rejser krav mod ordregiver.

Kontaktperson

Navn Morten Andersen
Telefon +45 41776257
E-mail moan@rebild.dk

Ordregiver

Navn Rebild Kommune
Adresse Hobrovej 110
9530 Støvring
DK
Telefon +45 41776257
E-mail moan@rebild.dk
WWW www.rebild.dk

 

Send til en kollega

0.094