23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 180-439183
Offentliggjort
18.09.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Länsstyrelsen i Västra Götalands Län

Kartering av epibentisk habitat i Västerhavets utsjöområden


Länsstyrelsen i Västra Götalands Län

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Länsstyrelsen i Västra Götalands Län
202100-2361
Göteborg
403 40
Sverige
Kontaktperson: Mats Lovén
E-post: Mats@lovenadeback.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Kartering av epibentisk habitat i Västerhavets utsjöområden

Referensnummer: 511-12717-2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
92534000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Länsstyrelsen går ut med en upphandling avseende kartläggning av naturtyper i länets utsjöområden.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1 900 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
90700000
90714500
90720000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Länsstyrelsen går ut med en upphandling avseende kartläggning av naturtyper i länets utsjöområden.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 090-203141
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
25/06/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
MMT Sweden AB
556679-4706
Sven Källfelts gata 1
Västra Frölunda
426 71
Sverige
E-post: sales@mmt.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress: http://www.mmtab.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 900 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Göteborg
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/09/2019

Send til en kollega

0.079