23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 178-433104
Offentliggjort
16.09.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Räddningstjänstförbundet i Storgöteborg

Vindere

Kompressorer samt service och reparation

(28.11.2019)
Granzow AB
Malmagatan 3
745 37 Enköping

Kompressorer samt service och reparation


Räddningstjänstförbundet i Storgöteborg

Meddelande om upphandling

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Räddningstjänstförbundet i Storgöteborg
222000-0752
Åvägen 2, Box 5204
Göteborg
402 24
Sverige
Telefon: +46 31-3352882
E-post: amanda.garrett@rsgbg.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.rsgbg.se/

Upphandlarprofil: https://www.e-avrop.com/rsgbg/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=32715

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/rsgbg/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=46567
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/rsgbg/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=46567
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Samhällsskydd och rättsskipning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Kompressorer samt service och reparation

Referensnummer: 0574/19UH-2019-85
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
42123000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser köp av fabriksnya hög- respektive lågtryckskompressorer och kringutrustning samt service och reparation av kompressorer och kringutrustning till Räddningstjänsten Storgöteborg.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 100 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
42123000
50531300
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Göteborg

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser köp av fabriksnya hög- respektive lågtryckskompressorer och kringutrustning samt service och reparation av kompressorer och kringutrustning till Räddningstjänsten Storgöteborg.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 100 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2023
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 15/10/2019
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 13/01/2020
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 16/10/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Göteborg och migrationsdomstol
Box 53197
Göteborg
400 15
Sverige
Telefon: +46 31-7327000
E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se
Fax: +46 31-7117859

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13/09/2019

Send til en kollega

0.078