23948sdkhjf

Konsulentbistand ifm. projekt om fastlæggelse af naturlige baggrundskoncentrationer for miljøfarlige forurenende stoffer i danske ferske og marine vandområder


Miljøstyrelsen

Opgavebeskrivelse Annonceringen omfatter indkøb af konsulentbistand til fastlæggelse af naturlige baggrundkoncentrationer for elleve metaller og to PAH’er, der indgår i overvågningsprogrammet NOVANA for danske ferske og marine vandområder.

Til brug for udarbejdelsen af vandområdeplaner for planperioden 2021-2027 ønsker Miljøstyrelsen mere viden om naturlige baggrundskoncentrationer af i alt 13 miljøfarlige forurenende stoffer.

Der henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside for yderligere information.

Der gøres opmærksom på, at besvarelse af eventuelle spørgsmål udelukkende vil blive offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside.
Annonceret 13. september 2019 14:15:00 CEST
Deadline 4. oktober 2019 12:00:00 CEST
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Tjenesteydelser
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
CPV kode 90720000
Myndighedstype Stat

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmateriale https://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/udbud-og-e-fakturering/udbudsarkiv/2019/konsulentbistand-ifm-projekt-om-fastlaeggelse-af-naturlige-baggrundskoncentrationer-for-miljoefarlige-forurenende-stoffer-i-danske-ferske-og-marine-vandomraader/

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier Samlet pris
Projektløsning
Personalemæssige kvalifikationer
Udvælgelseskriterier  

Kontaktperson

Navn Maj-Britt Bjergager
Telefon +45 72544000
E-mail majbj@mst.dk

Ordregiver

Navn Miljøstyrelsen
Adresse Tolderlundsvej 5
5000 Odense C
DK
Telefon +45 22352250
E-mail mst@mst.dk
WWW http://www.mst.dk

 

Send til en kollega

0.093