23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 175-426662
Offentliggjort
11.09.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Lilla Edets kommun

Upphandling avseende omhändertagande och transport av avfall samt uthyrning av containrar för Lilla Edets kommun


Lilla Edets kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Lilla Edets kommun
212000-1496
LILLA EDET
463 80
Sverige
Kontaktperson: Linda Nilsson
E-post: linda.b.nilsson@stenungsund.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.lillaedet.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Upphandling avseende omhändertagande och transport av avfall samt uthyrning av containrar för Lilla Edets kommun

Referensnummer: TN 2018-432
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90500000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Lilla Edets kommun avser att upphandla omhändertagande och transport av avfall samt uthyrning av containrar till återvinningscentralen i Göta strax söder om Lilla Edets.

Uppdraget består av två kategorier:

— Kategori 1. Uthyrning av containrar, transport och omhändertagande av grovavfall

— Kategori 2. Transport och omhändertagande av farligt avfall

De olika delarna kommer att utvärderas separat.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 6 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
44613800
90000000
90510000
90512000
90520000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Lilla Edets kommun avser att upphandla omhändertagande och transport av avfall samt uthyrning av containrar till återvinningscentralen i Göta strax söder om Lilla Edets.

Uppdraget består av två kategorier:

— Kategori 1. Uthyrning av containrar, transport och omhändertagande av grovavfall

— Kategori 2. Transport och omhändertagande av farligt avfall

De olika delarna kommer att utvärderas separat.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
Påskyndat förfarande
Motivering:

Fel

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 219-501721
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
15/01/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Veolia Recycling Solutions Sweden AB
556114-2810
Importgatan 45
HISINGS BACKA
422 46
Sverige
E-post: bjorn.larsson1@veolia.com
Nuts-kod: SE232

Internetadress: http://www.haindustri.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 6 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
15/01/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Stena Recycling AB
556132-1752
Box 4088
GÖTEBORG
400 40
Sverige
E-post: sylvia.pettersson@stenarecycling.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress: http://www.stenarecycling.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 6 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Göteborg
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
09/09/2019

Send til en kollega

0.11