23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 162-399571
Offentliggjort
23.08.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Region Skåne, Skånetrafiken

Drift och underhåll av hållplatser och stationer


Region Skåne, Skånetrafiken

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Region Skåne, Skånetrafiken
232100-0255
Andra Avenyen 7
Hässleholm
281 83
Sverige
Kontaktperson: Nina Hellberg
E-post: nina.hellberg@skanetrafiken.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.skanetrafiken.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Järnvägar i stadstrafik, spårvagnar, trådbussar eller bussar

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Drift och underhåll av hållplatser och stationer

Referensnummer: 390/2017
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
50230000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser drift och underhåll av hållplatser i Skåne. Uppdraget omfattas bland annat av städning, vissa reparationer, tillsyn och underhåll. Pågatågstationerna kommer INTE att ingå i uppdraget.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Värde exkl. moms: 8 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
50220000
79993100
90600000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser drift och underhåll av hållplatser i Skåne. Uppdraget omfattas bland annat av städning, vissa reparationer, tillsyn och underhåll. Pågatågstationerna kommer INTE att ingå i uppdraget.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 102-248573
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11/07/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 2
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
SAPS Service Management AB
556701-7115
Box 9266
Göteborg
400 96
Sverige
E-post: marknad@saps-group.com
Nuts-kod: SE22

Internetadress: http://www.saps.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 80 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 8 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Malmö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
22/08/2019

Send til en kollega

0.078