23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 162-399146
Offentliggjort
23.08.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Aktiebolaget Familjebostäder

Takarbeten (mindre) och Snöskottning på tak


Aktiebolaget Familjebostäder

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Aktiebolaget Familjebostäder
556035-0067
Box 92100
Stockholm
120 07
Sverige
Kontaktperson: Martina Everskog
E-post: martina.everskog@familjebostader.com
Nuts-kod: SE11

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.familjebostader.com

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Takarbeten (mindre) och Snöskottning på tak

Referensnummer: FB 2019/281-2.3.3
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90620000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Entreprenaden omfattar:

• mindre takarbeten; avhjälpande underhåll

• snöskottning på tak

• jour och beredskap för snöskottning tak för att uppfylla kraven även utanför normal arbetstid.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 4 800 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45261910
45261920
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE11
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Entreprenaden omfattar:

• mindre takarbeten; avhjälpande underhåll

• snöskottning på tak

• jour och beredskap för snöskottning tak för att uppfylla kraven även utanför normal arbetstid.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Referensuppdrag arbetsledarens genomförandeförmåga / Viktning: Maximalt 30 %
Pris - Viktning: 70-100
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 060-139244
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
24/05/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
CC Plåt & Tak AB
556164-2967
Skydraget 40
Spånga
163 55
Sverige
E-post: hansj.ccplat@telia.com
Nuts-kod: SE11

Internetadress: http://www.ccplat.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 4 800 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
22/08/2019

Send til en kollega

0.109