23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 161-397361
Offentliggjort
22.08.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Kraftringen Nät AB

Mätare med tillhörande system och tjänster 2019


Kraftringen Nät AB

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Kraftringen Nät AB
556228-1138
Box 25
LUND
221 00
Sverige
Kontaktperson: Anna Hellerstedt
E-post: anna.hellerstedt@ecenea.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.kraftringen-nat.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Elektricitet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Mätare med tillhörande system och tjänster 2019

Referensnummer: 18/00465
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
38554000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Detta är en ansökningsinbjudan för leverantörer att ansöka om att få lämna anbud i Kraftringen Nät ABs kommande upphandling av mätare, kommunikationsinfrastruktur, IT-system och tjänster avseende mätpunkter för el, fjärrvärme, fjärrkyla, gas och vatten.

Beskrivning av Kraftringen Nät AB

Kraftringen Nät AB ingår i Kraftringen Energi AB (publ). Kraftringen Energi AB (publ) är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi.

Vårt huvudkontor ligger i Lund och merparten av vår verksamhet finns i Lund, Lomma, Eslöv och Hörby. Verksamheten är också starkt etablerad i nordvästra Skåne, Blekinge, Småland, Sjuhäradsbygden och på Västgötaslätten.

Vår verksamhet omfattar bland annat elnät, elförsäljning, fjärrvärme, fjärrkyla, gas, fiber och olika entreprenadtjänster.

Kraftringen Energi AB (publ) ägs av de fyra skånska kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma. Vi har runt 460 anställda och cirka 300 000 kunder. Omsättningen uppgår till cirka 3 miljarder kronor.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
38427000
38550000
50411300
51112000
65500000
71314100
71631440
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Inledning

Detta är en ansökningsinbjudan för leverantörer att ansöka om att få lämna anbud i Kraftringen Nät ABs kommande upphandling av mätare, kommunikationsinfrastruktur, IT-system och tjänster avseende mätpunkter för el, fjärrvärme, fjärrkyla, gas och vatten.

Beskrivning av Kraftringen Nät AB

Kraftringen Nät AB ingår i Kraftringen Energi AB (publ). Kraftringen Energi AB (publ) är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som skapar både stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i vår region. Vi erbjuder nutids- och framtidsanpassade produkter som hjälper kunden att hantera sin energivardag och engagerar oss i många olika framtidsprojekt med hållbarhetsfokus.

Vårt huvudkontor ligger i Lund och merparten av vår verksamhet finns i Lund, Lomma, Eslöv och Hörby. Verksamheten är också starkt etablerad i nordvästra Skåne, Blekinge, Småland, Sjuhäradsbygden och på Västgötaslätten.

Vår verksamhet omfattar bland annat elnät, elförsäljning, fjärrvärme, fjärrkyla, gas, fiber och olika entreprenadtjänster. Vi är också involverade i ett flertal större projekt och miljösatsningar där Örtoftaverket och Brunnshög med forskningsanläggningarna MAX IV och ESS är några exempel.

Kraftringen Energi AB (publ) ägs av de fyra skånska kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma. Vi har runt 460 anställda och cirka 300 000 kunder. Omsättningen uppgår till cirka 3 miljarder kronor.

Läs mer på www.kraftringen.se

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 227-520325
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/06/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Malmö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19/08/2019

Send til en kollega

0.11