23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 161-396968
Offentliggjort
22.08.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Östersundshem AB

Ramavtal - Yttre skötsel Frösön, Torvalla - Östersundshem AB


Östersundshem AB

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Östersundshem AB
556528-1648
Rådhusgatan 29
Östersund
831 35
Sverige
Kontaktperson: Kenneth Källman PRO
E-post: kenneth.kallman@ostersundsbostader.se
Nuts-kod: SE322

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.ostersundsbostader.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal - Yttre skötsel Frösön, Torvalla - Östersundshem AB

Referensnummer: 19/42
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
75123000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Entreprenaden omfattar teknisk fastighetsförvaltning, tillsyn och skötsel av mark och byggnader för Östersundshems fastigheter i Torvalla respektive Frösön. Upphandlingen är uppdelad på två anbudsområden.

UF1 ALLMÄN ORIENTERING

Entreprenaden omfattar snöröjning och halkbekämpning av gator, parkeringsplatser, gång- och cykelvägar, vid piskplatser etc. samt skötsel av utemiljön vid bostäder, äldreboenden, industrilokalersom ägs eller förvaltas av Beställaren i Östersunds kommun. Entreprenadens omfattning framgår av under UF.3.2..2 angivna handlingar i upphandlingsdokumentet.Utemiljön / SnöröjningSkötselytor framgår av K1 Omfattning. Utförande av skötseln ska ske enligt i kontraktet ingående bilagor. Variationer kan förekomma mellan åren beroende på t ex ändrad skötselinriktning eller inköp/försäljning av fastigheter.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 10 126 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
77300000
77314000
90620000
90630000
98341130
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE322
Nuts-kod: SE322
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Entreprenaden omfattar teknisk fastighetsförvaltning, tillsyn och skötsel av mark och byggnader för Östersundshems fastigheter i Torvalla respektive Frösön. Upphandlingen är uppdelad på två anbudsområden.

UF1 ALLMÄN ORIENTERING

Entreprenaden omfattar snöröjning och halkbekämpning av gator, parkeringsplatser, gång- och cykelvägar, vid piskplatser etc. samt skötsel av utemiljön vid bostäder, äldreboenden, industrilokalersom ägs eller förvaltas av Beställaren i Östersunds kommun. Entreprenadens omfattning framgår av under UF.3.2..2 angivna handlingar i upphandlingsdokumentet.Utemiljön / SnöröjningSkötselytor framgår av K1 Omfattning. Utförande av skötseln ska ske enligt i kontraktet ingående bilagor. Variationer kan förekomma mellan åren beroende på t ex ändrad skötselinriktning eller inköp/försäljning av fastigheter.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 098-237462
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
04/07/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Synerco AB
559197-4281
Båtvägen 13
Sollentuna
191 33
Sverige
E-post: johan@cognitioinvest.se
Nuts-kod: SE322
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 10 126 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Härnösand
Härnösand
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21/08/2019

Send til en kollega

0.078