23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 160-395090
Offentliggjort
21.08.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Härryda kommun

Tekniska konsulter - Naturvärdesinventeringar med mera och Ekosystemtjänster


Härryda kommun

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 083-197295)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Härryda kommun
212000-1264
Råda torg
Mölnlycke
435 80
Sverige
Kontaktperson: Sofia Wiandt
E-post: sofia.wiandt@harryda.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://harryda.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Tekniska konsulter - Naturvärdesinventeringar med mera och Ekosystemtjänster

Referensnummer: 2019KS276
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90700000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Syftet med ramavtalet är att tillgodose löpande behov av konsulttjänster för uppdrag inom nedan delområdet.

— Delområde A - Naturvärdesinventeringar med mera

— Delområde B - Ekosystemtjänster

Upphandlingen avslutas genom att Kommunen och de antagna leverantörerna tecknar ramavtal. Avsikten är att ramavtal ska tecknas med tre (3) leverantörer inom respektive delområde. Detta beroende på leverantörernas sammantagna kapacitet och under förutsättning att tillräckligt många kvalificerade anbud inkommit.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16/08/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 083-197295

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.2.1)
Plats där texten ska ändras: Benämning på upphandlingen
I stället för:

Tekniska konsulter - Naturvärdesinventeringar med mera och Ekosystemtjänster

Ska det stå:
Avsnitt nummer: II.2)
Plats där texten ska ändras: Beskrivning, Part 2, Del nr
I stället för:

Tekniska konsulter - Naturvärdesinventeringar med mera och Ekosystemtjänster

Ska det stå:
Avsnitt nummer: II.2.2)
Plats där texten ska ändras: Ytterligare CPV-kod(er), Tilläggsobjekt
I stället för:
71313000
Ska det stå:
Avsnitt nummer: II.2.2)
Plats där texten ska ändras: Ytterligare CPV-kod(er), Tilläggsobjekt
I stället för:
90714000
Ska det stå:
Avsnitt nummer: II.2.4)
Plats där texten ska ändras: Beskrivning av upphandlingen
I stället för:

Syftet med ramavtalet är att tillgodose löpande behov av konsulttjänster för uppdrag inom nedan delområdet.

— Delområde A - Naturvärdesinventeringar med mera

— Delområde B - Ekosystemtjänster

Ska det stå:
Avsnitt nummer: II.2.3)
Plats där texten ska ändras: Plats för utförande, Part 2, NUTS-kod
I stället för:

SE232, Mölnlycke

Ska det stå:
Avsnitt nummer: II.2.3)
Plats där texten ska ändras: Plats för utförande, Part 2, Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande
I stället för:

Härryda kommun

Ska det stå:
Avsnitt nummer: II.2.5)
Plats där texten ska ändras: Tilldelningskriterier, Tilldelningskriterier, Part 1, Namn
I stället för:

Kvalité referensuppdrag

Ska det stå:
Avsnitt nummer: II.2.5)
Plats där texten ska ändras: Tilldelningskriterier, Tilldelningskriterier, Part 1, Viktning
I stället för:

Monetärt avdrag

Ska det stå:
Avsnitt nummer: II.2.5)
Plats där texten ska ändras: Tilldelningskriterier, Part 2, Kriterier
I stället för:

Pris

Ska det stå:
Avsnitt nummer: II.2.5)
Plats där texten ska ändras: Tilldelningskriterier, Part 2, Viktning
I stället för:

Timpris

Ska det stå:
Avsnitt nummer: II.2.11)
Plats där texten ska ändras: Information om optioner, Part 2, Option
I stället för:

Nej

Ska det stå:
Avsnitt nummer: II.2.13)
Plats där texten ska ändras: Information om EU-medel, Part 2, Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel
I stället för:

Nej

Ska det stå:
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.094