23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 160-394970
Offentliggjort
21.08.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Länsstyrelsen i Västernorrlands Län

Åtgärder för att gynna abborre och gädda i Västernorrland


Länsstyrelsen i Västernorrlands Län

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Länsstyrelsen i Västernorrlands Län
202100-2445
Pumpbacksgatan 19
Härnösand
871 86
Sverige
Kontaktperson: Niklas Marklund
E-post: niklas.marklund@lansstyrelsen.se
Nuts-kod: SE321

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Åtgärder för att gynna abborre och gädda i Västernorrland

Referensnummer: 511-5003-19
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90721700
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Uppdraget utgörs av genomförande av åtgärder för att förbättra förhållanden för abborre och gädda genom ökad tillgång till lekområden samt minskad näringstillförsel från land till vattnet. Den geografiska avgränsningen är Norafjärden med dess avrinningsområde samt Sörleviken med dess avrinningsområde. Uppdraget omfattar även uppföljning av resultat efter genomförda åtgärder samt presentation av resultat i form av rapport och seminarier.

Sista anbudsdag

För att anbudet ska kunna prövas ska det vara inkommet till länsstyrelsen senast 24.7.2019 23:59

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
90714500
92534000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE321
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget utgörs av genomförande av åtgärder för att förbättra förhållanden för abborre och gädda genom ökad tillgång till lekområden samt minskad näringstillförsel från land till vattnet. Den geografiska avgränsningen är Norafjärden med dess avrinningsområde samt Sörleviken med dess avrinningsområde. Uppdraget omfattar även uppföljning av resultat efter genomförda åtgärder samt presentation av resultat i form av rapport och seminarier.

Sista anbudsdag

För att anbudet ska kunna prövas ska det vara inkommet till länsstyrelsen senast 24.7.2019 23:59

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 117-287136
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Åtgärder för att gynna abborre och gädda i Västernorrland

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Härnösand
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20/08/2019

Send til en kollega

0.125