23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 158-391247
Offentliggjort
19.08.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Göteborgs stad Trafikkontoret

Samordnad skötsel av Norra Hisingen


Göteborgs stad Trafikkontoret

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Göteborgs stad Trafikkontoret
212000-1355
Box 2403
Göteborg
403 16
Sverige
Kontaktperson: Torbjörn Vittfarne
E-post: torbjorn.vittfarne@trafikkontoret.goteborg.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.goteborg.se/trafikkontoret

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Samordnad skötsel av Norra Hisingen

Referensnummer: 3550/19
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
77314000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Denna upphandling avser åretruntskötsel av gator, gång- och cykelvägar, skolgårdar, parkmark och trädgårdsanläggningar. Även torg och vissa fastigheter (innanför och utanför tomtgräns) omfattas. I skötsel innefattas grönyteskötsel, barmarksrenhållning samt vinterrenhållning.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 12 400 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
77311000
77312000
77313000
77340000
90600000
90610000
90620000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling avser åretruntskötsel av gator, gång- och cykelvägar, skolgårdar, parkmark och trädgårdsanläggningar. Även torg och vissa fastigheter (innanför och utanför tomtgräns) omfattas. I skötsel innefattas grönyteskötsel, barmarksrenhållning samt vinterrenhållning.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 098-237549
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
25/06/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
AME Entreprenad AB
556665-6608
Torp 280
KAREBY
44293
Sverige
E-post: info@ame-ab.se
Nuts-kod: SE232
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 12 400 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 12 400 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15/08/2019

Send til en kollega

0.101