23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 157-389033
Offentliggjort
16.08.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Ljungby kommun

Snöröjningstjänster i Ljungby kommun


Ljungby kommun

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 133-327278)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Ljungby kommun
212000-0670
Olofsgatan 9
Ljungby
341 83
Sverige
Kontaktperson: Lina Svensson
E-post: lina.svensson@ljungby.se
Nuts-kod: SE212

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.ljungby.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Snöröjningstjänster i Ljungby kommun

Referensnummer: AVT 2019-0045
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90620000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandling av snöröjningstjänster i Ljungby kommun.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13/08/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 133-327278

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.2.7)
Plats där texten ska ändras: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid, Startdatum
I stället för:
Datum: 04/09/2019
Ska det stå:
Datum: 09/09/2019
Avsnitt nummer: II.2.7)
Plats där texten ska ändras: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid, Slutdatum
I stället för:
Datum: 30/09/2021
Ska det stå:
Datum: 08/09/2021
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 16/08/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 25/08/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.6)
Plats där texten ska ändras: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
I stället för:
Datum: 15/11/2019
Ska det stå:
Datum: 25/11/2019
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 19/08/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 26/08/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.078