23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
14.08.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
10.09.2019 Kl. 12:00

Addresse
Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense
Lene Hartmann
email: lehje@mst.dk

Mærke
”Tilbud på geologisk undersøgelse, må ikke åbnes før tilbudsfrist d. 10.09.2019"

Udbyder

Miljøstyrelsen

Geologisk undersøgelse mhp. reetablering af stenrev ved Gilleleje


Miljøstyrelsen

Opgavebeskrivelse I forbindelse med projekt ”Stenrev ved Gilleleje Flak” ønskes en geologisk undersøgelse af områdets havbund mhp. udlægning af sten. Grundet tidligere tiders stenfiskeri, er mange af de huledannende nicher forsvundet i området, hvilket skal genoprettes.

GEUS og Orbicon har tidligere gennemført undersøgelser af Natura 2000-området ud fra Gilleleje og identificerede to lokaliteter som umiddelbart egnede til reetablering af stenrev. I nærværende projekt ønskes det, at forbedre det faglige grundlag ved geofysiske undersøgelser i de to områder og således understøtte stenudlægningsarbejdet.

Formålet med projektet er at vurdere havbundens stabilitet samt bæreevne og at lave detaljerede bathymetrikort. Det skal vurderes, om de to rev kan placeres på de foreslåede lokaliteter eller om det er mere hensigtsmæssigt andetsteds inden for det undersøgte område.
Annonceret 13. august 2019 11:00:00 CEST
Deadline 10. september 2019 12:00:00 CEST
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Tjenesteydelser
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
CPV kode 90721100
Myndighedstype Stat

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmateriale https://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/udbud-og-e-fakturering/udbudsarkiv/2019/geologisk-undersoegelse-mhp-reetablering-af-stenrev-ved-gilleleje-1/

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier Der tillægges mest betydning til kriterierne pris og kvalitet, mens kriteriet vedr. faglige kompetencer er af mindre betydning i den samlede vurdering.
Udvælgelseskriterier  

Kontaktperson

Navn Lene Hartmann
Telefon +45 20355527
E-mail lehje@mst.dk

Ordregiver

Navn Miljøstyrelsen
Adresse Tolderlundsvej 5
5000 Odense
DK
Telefon +45 22352250
E-mail mst@mst.dk
WWW http://www.mst.dk

 

Send til en kollega

0.063