23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 155-383473
Offentliggjort
13.08.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

FÖRSVARSMAKTEN

Tvätt av soldatmateriel varukorg Nord


FÖRSVARSMAKTEN

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
FÖRSVARSMAKTEN
202100-4615
Hedenbrovägen 10
Boden
961 36
Sverige
Telefon: +46 70-6841942
E-post: kristin.blomkvist@mil.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.forsvarsmakten.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Försvar

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Tvätt av soldatmateriel varukorg Nord

Referensnummer: 18FMV5989
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
98310000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Denna upphandling omfattar tvätt- reparationstjänster till Försvarsmaktens soldatmateriel samt betydande delar av Försvarsmaktens flatgods som finns inom varukorg Nord- vattentvätt. Med soldatmateriel avses artiklar som exempelvis uniformer, skjortor, lakan, rockar, handdukar, kroppsskydd, hjälmar och stridsvästar. Försvarsmaktens flatgods utgörs av så kallad ej M-nummersatt (utan förrådsbeteckning och som ej är mörkt att det är FM:s gods) materiel exempelvis visst flatgods såsom handdukar, lakan, dukar, servetter, gardiner m.m. Utförandet av tjänsterna kommer innebära viss manuell hantering av tvätt, exempelvis genomsöka fickor efter kvarglömda föremål.

FM leveransadresser är indelade i SeC (Servicecenter) och SeP (Servicepunkter) eller motsvarande. Dessa utgör FM verksamhetsnära förrådsverksamhet med godsmottagning, tvättbyten etc.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 13 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
98312000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE3
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Norra Sverige

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tvätt- reparationstjänster till Försvarsmaktens soldatmateriel samt betydande delar av Försvarsmaktens flatgods som finns inom varukorg Nord- vattentvätt

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 169-385095
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Tvätt av soldatmateriel varukorg Nord

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
25/06/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Samhall Aktiebolag
556448-1397
Box 27705
Stockholm
115 91
Sverige
Telefon: +46 13-375196
E-post: saljstod.linkoping@samhall.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 13 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Stockholm
115 76
Sverige
Telefon: +46 8-56168000
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Fax: +46 8-56168001

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12/08/2019

Send til en kollega

0.078