23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 155-383380
Offentliggjort
13.08.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Försvarets radioanstalt

Snöröjning och markskötsel


Försvarets radioanstalt

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Försvarets radioanstalt
202100-0365
Box 301
Bromma
161 26
Sverige
Kontaktperson: Peter Glimster
Telefon: +46 8-4714033
E-post: peter.upphandling@fra.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.fra.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Snöröjning och markskötsel

Referensnummer: UH-2019-11
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90620000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Försvarets radioanstalt avser att teckna ramavtal med en leverantör gällande snöröjning och markskötsel. Beställningar kommer att göras genom avrop. Ramavtalet omfattar bland annat snörjning, halkbekämpning, träd- och buskbeskärning, trädfällning, gräsklippning.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 2 700 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
90620000
77300000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Försvarets radioanstalt avser att teckna ramavtal med en leverantör gällande snöröjning och markskötsel. Beställningar kommer att göras genom avrop. Ramavtalet omfattar bland annat snörjning, halkbekämpning, träd- och buskbeskärning, trädfällning, gräsklippning.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Möjlighet till förlängning ett plus ett år

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 088-211110
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Snöröjning och markskötsel

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
24/06/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 10
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
GSCC Entreprenad AB
556897-0437
Warfvinges väg 26
Stockholm
112 51
Sverige
Telefon: +46 732525110
E-post: gustaf@gscc.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 14 800.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Stockholm
115 76
Sverige
Telefon: +46 8-56168000
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Fax: +46 8-56168001

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12/08/2019

Send til en kollega

0.078