23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 099-240957
Offentliggjort
23.05.2019
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS)

Vindere

(23.05.2019)
SEAS - NVE STRØMMEN A/S
Hovedgaden 36
4520 Svinninge

Forsyningskontrakt om indkøb af naturgas via varebørs


Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS)

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS)
69330428
Roskildevej 175
Albertslund
2620
Danmark
Kontaktperson: Nina Dalsgaard
Telefon: +45 43660342
E-mail: nd@veks.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.veks.dk

I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Forsyningskontrakt om indkøb af naturgas via varebørs

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09123000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

VEKS har til hensigt at indgå en 2 årig formidlingsaftale med SEAS-NVE A/S om levering af naturgas til VEKS' spidslastcentraler.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se venligst beskrivelserne under pkt. II.1.4 og IV.1.1.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

VEKS har til hensigt at indgå en 2 årig formidlingsaftale med SEAS-NVE A/S om levering af naturgas til VEKS' spidslastcentraler beliggende i StorKøbenhavn og omegn.

Køber er en ordregivende enhed omfattet af EU's udbudsregler. Der er valgt Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, da Køber har vurderet at indkøb af naturgas (brændsel) til brug ved offentlig energiproduktion ikke er udbudspligtigt vareindkøb jf. undtagelsesbestemmelsen beskrevet i Forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 23 litra b. Ligeledes fritages alle offentlig vareindkøb for forudgående udbud, hvis varen noteres og købes via varebørs jf. Udbudslovens § 81 stk. 3.

Vestegnens Kraftvarmeselskab agter først at indgå kontrakt efter udløb af standstill perioden, der løber 10 fulde dage fra dagen efter offentliggørelse af nærværende bekendtgørelse om forudgående gennemsigtighed.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
21/05/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
SEAS - NVE STRØMMEN A/S
24213528
Hovedgaden 36
Svinninge
4520
Danmark
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsensvej 35
Valby
2500
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/05/2019

Send til en kollega

0.048