23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 099-240732
Offentliggjort
23.05.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Region Nordjylland

Udbud af indledende undersøgelser i Region Nordjylland


Region Nordjylland

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 095-229739)

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Region Nordjylland
29 19 09 41
Niels Bohrs Vej 30
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Ann Steen Nikolajsen
Telefon: +45 97648550
E-mail: asj@rn.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rn.dk

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af indledende undersøgelser i Region Nordjylland

Sagsnr.: 2019-024338
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90732000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udførelse af indledende forureningsundersøgelser på muligt forurenede ejendomme i Region Nordjylland.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/05/2019
VI.6) Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 095-229739

Del VII: Ændringer

VII.1) Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: III.1.1
I stedet for:

Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal som en del af sit tilbud aflevere et "fælles europæisk udbudsdokument" (også kaldet "ESPD"), hvori ansøger skal afgive erklæring om følgende forhold:

— Hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1-3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger, hvidvaskning, børnearbejde, ubetalt gæld mv.), og

— Hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 136 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om interessekonflikter, konkurrencefordrejning, groft urigtige oplysninger mv.), og

— Hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 (tilsidesættelseaf forpligtelser på social lovgivningsområdet m.fl.) og nr. 2 (vedrørende konkurs, insolvens- eller likviditetsbehandling, rekonstruktion, indstillet erhvervsvirksomhed og lignende situationer).

Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen og/eller tekniske/faglige formåen (f.eks. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster-eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte erklæringer.

Læses:

Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud aflevere et "fælles europæisk udbudsdokument" (også kaldet "ESPD"), hvori tilbudsgiver skal afgive erklæring om følgende forhold:

— Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1-3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger, hvidvaskning, børnearbejde, ubetalt gæld mv.), og

— Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 136 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om interessekonflikter, konkurrencefordrejning, groft urigtige oplysninger mv.), og

— Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 (tilsidesættelse af forpligtelser på social lovgivningsområdet m.fl.) og nr. 2 (vedrørende konkurs, insolvens- eller likviditetsbehandling, rekonstruktion, indstillet erhvervsvirksomhed og lignende situationer).

Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen og/eller tekniske/faglige formåen (f.eks. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster-eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte erklæringer.

Afsnit nummer: III.1.2
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Side 3
I stedet for:

Hvis ansøgeren er en sammenslutning (konsortium), kan mindstekravet om samlet årlig omsætning opfyldes ved at lægge konsortiets samlede omsætning til grund. Mindstekravet om nøgletal kan opfyldes ved, at én konsortiedeltager kan dokumentere det krævede nøgletal.

Vær opmærksom på, at der vil blive krævet solidarisk hæftelse, dvs. at ansøgeren og den enhed ansøgeren baserer sig på, skal hæfte solidarisk for kontraktens gennemførelse.

Læses:

Hvis tilbudsgiveren er en sammenslutning (konsortium), kan mindstekravet om samlet årlig omsætning opfyldes ved at lægge konsortiets samlede omsætning til grund. Mindstekravet om nøgletal kan opfyldes ved, at én konsortiedeltager kan dokumentere det krævede nøgletal.

Vær opmærksom på, at der vil blive krævet solidarisk hæftelse, dvs. at tilbudsgiveren og den enhed tilbudsgiveren baserer sig på, skal hæfte solidarisk for kontraktens gennemførelse.

Afsnit nummer: III.1.2
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Side 3 og side 4
I stedet for:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Det er et minimumskrav, at ansøger i sit seneste afsluttede regnskabsår kan dokumentere en omsætning på minimum 20 000 000 DKK,

— Det er et minimumskrav, at ansøger i sit seneste afsluttede regnskabsår har haft en soliditetsgrad påminimum15%.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers nettoomsætning på det forretningsområde, der er omfattet af kontrakten, i det seneste afsluttede regnskabsår er på minimum 1 000 000 DKK.

Læses:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers nettoomsætning på det forretningsområde, der er omfattet af kontrakten, i det seneste afsluttede regnskabsår er på minimum 1 000 000 DKK.

VII.2) Yderligere supplerende oplysninger:

Send til en kollega

0.063