23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 099-239325
Offentliggjort
23.05.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Trafikverket

Nationellt ramavtal drivmedel vägfärjor


Trafikverket

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Trafikverket
202100-6297
Rödavägen 1
Borlänge
781 89
Sverige
Kontaktperson: Olle Rosengren
Telefon: +46 707622542
E-post: olle.rosengren@trafikverket.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.trafikverket.se

Upphandlarprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/93163

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Infrastruktur

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Nationellt ramavtal drivmedel vägfärjor

Referensnummer: 2018/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
09134200
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Köparens syfte med detta förfrågningsunderlag är att teckna avtal med en anbudsgivare per region som kan tillhandahålla efterfrågade produkter vid angivna tidpunkter enligt över-enskomna villkor. Anbudsgivarna kan svara på en, flera eller alla regioner, varje region utvär-deras för sig,

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 300 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Nationellt ramavtal drivmedel vägfärjor

Del nr: 1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
09134220
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Köparens syfte med detta förfrågningsunderlag är att teckna avtal med en anbudsgivare per region som kan tillhandahålla efterfrågade produkter vid angivna tidpunkter enligt över-enskomna villkor. Anbudsgivarna kan svara på en, flera eller alla regioner, varje region utvär-deras för sig,

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Enligt avtal

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 246-563546
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande
Den upphandlande myndigheten kommer inte att tilldela några ytterligare kontrakt utifrån ovanstående förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Nationellt ramavtal drivmedel vägfärjor

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13/02/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
OKQ8 AB
556027-3244
Box 23 900
Stockholm
104 35
Sverige
Telefon: +46 850680699
E-post: erik.wretholm@okq8.se
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.okq8.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 100 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 100 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Nationellt ramavtal drivmedel vägfärjor

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13/02/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Preem AB (publ)
556072-6977
Stockholm
112 16
Sverige
E-post: joakim.muller@preem.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 100 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 100 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 3
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Nationellt ramavtal drivmedel vägfärjor

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13/02/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Swea Energi AB
556370-3205
Nygatan 10 C
Kungsbacka
434 30
Sverige
E-post: stefan.boman@sweaenergi.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 3 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 3 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
791 21
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
Förvaltningsrätten i Falun
Falun
Sverige
VI.4.3) Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 79121 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Falun
Sverige
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21/05/2019

Send til en kollega

0.063