23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 094-227680
Offentliggjort
16.05.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

VA SYD

Avfallsinsamling Slam 2020


VA SYD

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
VA SYD
222000-2378
Box 191
Malmö
201 21
Sverige
Kontaktperson: Peter Bergstrand
E-post: peter.bergstrand@vasyd.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.vasyd.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Avfallsinsamling Slam 2020

Referensnummer: 19/00114
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tömning av enskilda avlopp, tömning av fettavskiljare samt tömning av tankar till matavfallskvarnar.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
90500000
90511300
90512000
90513700
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tömning av enskilda avlopp, tömning av fettavskiljare samt tömning av tankar till matavfallskvarnar.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 042-095558
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

BESLUT OM AVBRYTANDE AV VA SYDs UPPHANDLING ’AVFALLSINSAMLING SLAM 2020’

VA SYD har inom ramen för ett öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) infordrat anbud avseende avfallsinsamling slam.

Den 26 februari 2019 annonserades upphandlingen via www.tendsign.com och Tenders Electronic Daily (TED). Tiden för anbudslämnande utgick den 8 april 2019. Vid anbudsöppning den 9 april 2019 hade anbud inkommit från 3 anbudsgivare; Ragn-Sells Kommunpartner AB, Puls-Planerad underhålls-service AB och Ohlssons i Landskrona AB. Vid utvärdering konstaterades att samtliga inkomna anbud översteg upphandlarens budgetramar.

VA SYD beslutar härmed om att avbryta upphandlingen av Avfallsinsamling slam 2020 och att upphandlingen ska göras om.

Visma annons: https://opic.com/id/afynlbvlcn

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Malmö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14/05/2019

Send til en kollega

0.11