23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 093-225193
Offentliggjort
15.05.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

KLAR Forsyning A/S

Klar Forsyning A/S - Spul og TV-inspektion rammeaftale


KLAR Forsyning A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
KLAR Forsyning A/S
36484438
Vasebækvej 40
Køge
4600
Danmark
Kontaktperson: Charlotte Sejr Pedersen
Telefon: +45 28792426
E-mail: csp@klarforsyning.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.klarforsyning.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/322599

I.1) Navn og adresser
Køge Afløb A/S
30590503
Vasebækvej 40
Køge
4600
Danmark
Kontaktperson: Charlotte Sejr Pedersen
Telefon: +45 56652222
E-mail: csp@klarforsyning.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.klarforsyning.dk/

I.1) Navn og adresser
Solrød Spildevand A/S
33046987
Fasanvej 18
Solrød Strand
2680
Danmark
Kontaktperson: Charlotte Sejr Pedersen
Telefon: +45 56652222
E-mail: csp@klarforsyning.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.klarforsyning.dk/

I.1) Navn og adresser
Greve Spildevand A/S
32268668
Løvmosen 2
Greve
2670
Danmark
Kontaktperson: Charlotte Sejr Pedersen
Telefon: +45 56652222
E-mail: csp@klarforsyning.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.klarforsyning.dk/

I.1) Navn og adresser
Stevns Spildevand A/S
32268285
Fægangen 8
Store Heddinge
4660
Danmark
Kontaktperson: Charlotte Sejr Pedersen
Telefon: +45 56652222
E-mail: csp@klarforsyning.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.klarforsyning.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spul og TV-inspektion af kloakledninger

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Klar Forsyning A/S - Spul og TV-inspektion rammeaftale

Sagsnr.: 1311800110
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45232440
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

KLAR Forsyning A/S udbyder rammeaftale vedr. TV-inspektion, spuleopgaver samt mindre drifts- og vedligeholdelsesopgaver af afløbsledninger i Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner. For henholdsvis selskaberne Køge afløb A/S, Greve Spilde-vand A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S. TV-inspektionerne skal danne baggrund for KLAR Forsyning A/S’s videre planlægning af renovering af afløbsledninger, undersøgelse ifm. klimatilpasning samt database-opdatering. KLAR Forsyning forventer at delopgaver under rammeaftalen vil omfatte opgaver mellem 2-15 km hovedledninger. Herudover vil der også være behov for mindre ad hoc opgaver som kan opstå i forbindelse med den daglige drift og vedligehold af Forsyningens afløbssystemer. Det vurderes at der kan gennemføres mellem 4 til 8 delopgaver pr. år.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 4 149 500.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45231300
76472000
76600000
90470000
90491000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

Køge, Greve, Solrød og Stevns kommuner

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

KLAR Forsyning A/S udbyder rammeaftale vedr. TV-inspektion, spuleopgaver samt mindre drifts- og vedligeholdelsesopgaver af afløbsledninger i Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner. For henholdsvis selskaberne Køge afløb A/S, Greve Spilde-vand A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S. TV-inspektionerne skal danne baggrund for KLAR Forsyning A/S’s videre planlægning af renovering af afløbsledninger, undersøgelse ifm. klimatilpasning samt database-opdatering. KLAR Forsyning forventer at delopgaver under rammeaftalen vil omfatte opgaver mellem 2-15 km hovedledninger. Herudover vil der også være behov for mindre ad hoc opgaver som kan opstå i forbindelse med den daglige drift og vedligehold af Forsyningens afløbssystemer. Det vurderes at der kan gennemføres mellem 4 til 8 delopgaver pr. år.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og Cv'er / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Proces, kvalitet og kvalitetssikring / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 40
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 248-573644
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Klar Forsyning A/S - Spul og TV-inspektion rammeaftale

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/05/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Antal tilbud modtaget elektronisk: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
FKSSlamson A/S
12510675
Teknikvej 36
Odense S
5260
Danmark
Telefon: +45 70221620
E-mail: hea@fksslamson.dk
Fax: +45 70221623
NUTS-kode: DK02

Internetadresse: http://www.fksslamson.dk

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 149 500.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af Udbudslovens afsnit II eller III eller Forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af Tilbudsloven eller Udbudslovens § § 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/05/2019

Send til en kollega

0.085