23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 088-212152
Offentliggjort
07.05.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Svenska kraftnät

Svk 2018/1293 Upphandling av kompletterande störningsreserv


Svenska kraftnät

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Svenska kraftnät
202100-4284
Sturegatan 1
Sundbyberg
172 24
Sverige
Kontaktperson: Carin Kihlström
Telefon: +46 708580858
E-post: Carin.Kihlstrom@svk.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.svk.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Elförsörjning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Svk 2018/1293 Upphandling av kompletterande störningsreserv

Referensnummer: Svk 2018/1293
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
65000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Denna upphandling avser behovet av effekt i Svenska kraftnäts Störningsreserv under 2019-2020. Avtal kan tecknas med en eller flera leverantörer för att täcka det totala behovet om cirka 300 MW. Avtalet gäller under perioden 2019-06-01—2020-05-31.

Notera att Svenska kraftnät i denna upphandling endast efterfrågar anbud som omfattar effektreglering från anläggningar som är geografiskt belägna inom elområdena SE 3 eller SE 4. Svenska kraftnät vill tydliggöra att denna upphandling inte är densamma som effektreservsupphandlingen.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
09000000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Nätområde SE 3 och/eller nätområde SE4.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kompletterande störningsreserv i nätområde SE3 och/eller SE4.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 012-025184
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande
Den upphandlande enheten kommer inte att tilldela några ytterligare kontrakt utifrån ovanstående periodiska meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Svk 2018/1293 Upphandling av kompletterande störningsreserv

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
17/04/2019
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Svk 2018/1293 Upphandling av kompletterande störningsreserv

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
17/04/2019
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5) Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet
Värde eller andel som troligen kommer att läggas ut på tredje man
Andel: 100 %
Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:

Hela den erbjudna störningsreserven.

V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Stockholm
115 76
Sverige
Telefon: +46 8-56168000
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Fax: +46 8-56168001

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
06/05/2019

Send til en kollega

0.053