23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 057-132600
Offentliggjort
21.03.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Cerius A/S

Lovpligtig Energi Rådgivning (LER) - vedrørende indberetningsberettigede energibesparelser


Cerius A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Cerius A/S
28113285
Hovedgaden 36
Svinninge
4520
Danmark
Kontaktperson: Charlotte Kinsbøl Kjær
Telefon: +45 59214218
E-mail: indkoeb@cerius.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.cerius.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/241140

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyning

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Lovpligtig Energi Rådgivning (LER) - vedrørende indberetningsberettigede energibesparelser

Sagsnr.: ESIN-2018-195145
II.1.2) Hoved-CPV-kode
65400000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Vedrørende indberetningsberettigede energibesparelser.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Lovpligtig Energi Rådgivning (LER) - vedrørende indberetningsberettigede energibesparelser

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
65000000
65400000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter indgåelse af 8 delaftaler om levering af indberetningsberettigede energibesparelser.

Den samlede udbudte mængde indberetningsberettigede energibesparelser er ca. 135 GWh for år 2019 og ca. 135 GWh for år 2020.

De 8 delaftaler varierer fra 10 GWh til 60 GWh som angivet nedenfor:

- Delaftale 1/2019: Levering af 10 GWh i 2019,

- Delaftale 2/2019: Levering af 20 GWh i 2019,

- Delaftale 3/2019: Levering af 45 GWh i 2019,

- Delaftale 4/2019: Levering af 60 GWh i 2019,

- Delaftale 1/2020: Levering af 10 GWh I 2020,

- Delaftale 2/2020: Levering af 20 GWh I 2020,

- Delaftale 3/2020: Levering af 45 GWh I 2020,

- Delaftale 4/2020: Levering af 60 GWh I 2020.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 199-452781
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 4/2020: Levering af 60 GWh
Betegnelse:

Lovpligtig Energi Rådgivning (LER) - vedrørende indberetningsberettigede energibesparelser

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
12/03/2019
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Dansk Energirådgivning
32785905
Glarmestervej 18B
Silkeborg
8600
Danmark
Telefon: +45 86837483
E-mail: te@danskenergiraadgivning.dk
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 2/2019: Levering af 20 GWh, 2/2020: Levering af 20 GWh, 3/2020: Levering af 45 GWh
Betegnelse:

Lovpligtig Energi Rådgivning (LER) - vedrørende indberetningsberettigede energibesparelser

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
12/03/2019
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
EWII Energi A/S
20810440
Kokbjerg 30
Kolding
6000
Danmark
E-mail: jopa@ewii.com
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: 1/2019: Levering af 10 GWh, 1/2020: Levering af 10 GWh
Betegnelse:

Lovpligtig Energi Rådgivning (LER) - vedrørende indberetningsberettigede energibesparelser

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
12/03/2019
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Ørsted Sales & Distribution A/S
DK20214414
Teknikerbyen 25
Virum
2830
Danmark
E-mail: ansvp@dongenergy.dk
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4
Delkontraktnr.: 3/2019: Levering af 45 GWh, 4/2019: Levering af 60 GWh
Betegnelse:

Lovpligtig Energi Rådgivning (LER) - vedrørende indberetningsberettigede energibesparelser

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
12/03/2019
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
SEAS-NVE Strømmen A/S
24213528
Hovedgaden 36
Svinninge
4520
Danmark
E-mail: jbd@seas-nve.dk
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende friste for indgivelse af klager:

Klager over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 6 måneder efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har afgivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen;

3) 12 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk.1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forburgerstyrelsen, Center Offentlig Konkurrence
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/03/2019

Send til en kollega

0.096